сряда, 15 февруари 2017 г.

Лъжите на Църквата - индулгенциите

Oткъсът е от книгата на Шарл Костер - "Тил Уленшпигел"

По същото време двама братя от ордена на премонтренците пристигнаха в Дамме, за да продават индулгенции. Над монашеското си одеяние те носеха хубави, украсени с дантели ризи.
В слънчево време изправени до портата на църквата, а в дъждовно — под притвора й, те обявяваха ценоразписа си, по който за шест лиари, за един патар, за половин парижка лиара, за седем или дванадесет флорина те даваха за сто, за двеста, за триста, за четиристотин години индулгенции и според цената — половина или пълно опрощение, както и опрощение за най-страшните грехове, например пожеланието да изнасилиш пресветата Дева. Но това струваше седемнадесет флорина.
На купувачите, които им плащаха, те даваха малки късчета пергамент, дето бяха написани цифрите за годините на индулгенциите. Отдолу бе написано следното:
Който не иска да бъде пържен бавно, печен или насечен хиляда години в чистилището или непрекъснато да гори в пъкъла, нека си купи индулгенции — милостиви и опрощаващи, с малко пари, които бог ще му възвърне.
И от десетина левги наоколо идваха при тях купувачи.
Единият от братята често проповядваше на народа; той имаше цъфтящо лице и леко носеше тройната си гуша и корема си.
— Клетнико! — казваше той, впил очи ту в един, ту в друг от слушателите си. — Клетнико! Виж, ти си вече в пъкъла! Огънят те гори жестоко: варят те в котел, пълен с дървено масло, в който се приготовляват мекиците на Астарта; ти си само една кървавица в тигана на Люцифер или задушено в тигана на Гилгирот, великия дявол, защото предварително са те нарязали на късове. Виж тоя голям грешник, който не искаше да знае за индулгенциите; виж тая паница с фрикасе, това е той, неговото нечестиво тяло, неговото прокълнато тяло, преобразено така.
И какъв сос! Сяра, смола и катран! И всички тия нещастни грешници биват изяждани, но така че непрекъснато възкръсват, за да бъдат измъчвани. И тъкмо там са истинските сълзи и скърцането на зъби. Смили се, боже милостиви! Да, ето те в ада, клети грешнико, за да търпиш всички тия мъки. А само една аспра — и ти веднага ще почувствуваш облекчение на дясната ръка; още половин аспра — и двете няма вече да са в огъня. А останалото тяло? Един флорин и росата на опрощението ще те поръси. О, сладостна прохлада! И за десет, и за сто дни, за хиляда години, според това, колко е платено — няма да има печено, нито тиганици, нито фрикасе! И дори да не е за тебе, грешнико, няма ли там някъде, в скритите дълбочини на огъня, нещастни души, твои роднини, любима съпруга или някоя хубавичка девойка, с която ти с удоволствие си съгреша вал?
И като каза това, монахът бутна с лакът другия, който се бе изправил до него със сребърно блюдо в ръце. А братът, навел сега очи, раздвижваше умилително съда, за да примами парите.
— Нямаш ли — продължаваше другият, — няма ли в тоя ужасен огън син или дъщеря, някое любимо детенце? Те крещят, те плачат, те те викат. Може ли да останеш глух към тия жални гласове? Не, не можеш, твоето ледено сърце ще се разтопи и това ще ти струва само един флорин. Виж, при звука на монетата върху тоя презрян метал… (другият монах отново раздвижи блюдото) в огъня се образува празнина и злочестивата душа възлиза до кратера на някой вулкан. Тя вече е на чист въздух, на свобода! Няма огнени мъки! Наблизо е морето, тя се гмурка в него, плува по гръб, по корем, по вълните и под тях. Чуй как вика от радост и лети, тъй както плува във водата! Ангелите я гледат и са щастливи. Те я очакват, но тя още не се е наситила, иска й се да стане риба. Тя не знае, че там, горе, има приятни води, изпълнени с благоухания, дето се търкалят големи късове бяла кристална захар, студени като лед. Идва някоя акула, но тя не се бои. Тя се качва на гърба й, но акулата не я усеща, душата иска да отиде с нея в дълбочината на морето. Тя отива там, за да поздрави водните ангели, които ядат waterzoey в котлета от корал и пресни стриди в седефени чинии. И как я посрещат там, как я приветствуват, как я галят; а ангелите непрестанно я викат отгоре. И най-сетне не я ли виждаш как тя, разхладила се и щастлива, възлиза и пее като чучулига до седмото небе, дето бог седи на своя престол в пълната си слава! Тя среща там всичките си земни роднини и приятели освен тия, които са злословили за индулгенциите и за нашата майка светата църква и които горят вдън пъкъла. И така непрекъснато, непрекъснато, непрекъснато, чак вовеки веков във вечния всеизгарящ огън. Но оная душа, другата, тя е от бога, тя се разхлажда в приятни води и хруска кристална захар. Купете си индулгенции, братя: те се продават срещу крузати, срещу златни флорини, срещу английски суверени! Не се отказваме и от медни пари. Купете си! Купете! Това е свето дюкянче: тук има и за бедни, и за богати, но за зла чест не продаваме на вересия, братя, защото престъпление пред господа-бога е да купуваш, без да плащаш веднага.
Братът, който не проповядваше, клатеше блюдото. Флорини, крузати, дукати, патари, петачета и аспри валяха вътре като град.
Клаас, който се чувствуваше богат, плати един флорин срещу една индулгенция за десет хиляди години. Монасите му дадоха едно парче пергамент.
Скоро след това, като видяха, че в Дамме само крадците не си бяха купили индулгенции, двамата монаси заминаха за Хейст.


вторник, 17 януари 2017 г.

Есенциални откровения

Наблюдение : има наистина немалко хора, които са под влиянието на “тъмни хакери” . Но те са просто гласът и тялото при изпълнението на ритуала. Всъщност те са куклата в “ръцете” на обиграния “тъмен хакер” – същността “зад кадър”, свикнала да се намесва в чуждите съдби, интересуваща се единствено от източване на енергия !

 Постоянната промяна на местата в преследване на нови впечатления е доста сходна с наркоманията и всъщност е бягство от себе си !
 Диво умиление предизвикват “езотеричните” източници, предлагащи по дата на раждане да се изчисли какъв е бил човекът в предишния си живот. Фактът, че в един ден се раждат не само хората, но и животните и растения, което означава, че всички те трябва да имат един и същи минал живот като че преминава мимоходом покрай авторите на тази глупост.
 Kолко усилия и внимание инвестират повечето хора във временната форма (която най-накрая изгаря в пещите на крематориума) само заради спазването на наложеното от обществото понятие за мода! За съжаление, малко хора на тази планета влагат усилия във вечното съдържание на тази форма – в духа си.
 Икономическата и политическата системи се основават на принципи на третата плътност – липса, оскъдица, контрол, потисничество, манипулации, „имащи“ и „нямащи“. Всички тези конфигурации са изцяло противоположни на духовните принципи на по-висшите измерения. За всеки, който се стреми истински към излизане от играта на третата плътност тези системи трябва да се преустановят 
“Науката” психология е много забавно явление в рамките на своята извратеност – изучава душата и едновременно отрича нейното съществувание ! 
Всевишният Бог или дух – това не е нито старозаветния Яхве, нито Иисус Христос, нито Аллах и даже не е Кришна. Въпросните същности са “малки юзърчета” от разни степени на локалността, които обитават определени светове. Духът си е безлична, но разумна, играеща с потенциала си енергия, която присъства във всичко. А да се дават имена на безличната сила, както го правят отделни системи е напълно безсмислено.
 Истинското занимание с духовна практика не е поради това, че някой я е препоръчал за полезна или така е написано в авторитетна книга. Духовната практика е потребност за разширяващото се съзнание, което не може без нея !
 Все още можете да се натъкнете на един обичаен въпрос, който задават по-ограничените умове : ако Бог е създал всичко, то кой е създал Бога ? Всъщност този Абсолют не е създаван от никого – той съществува винаги, тъй като се намира извън времето. Точно това “съществува винаги” тревожи въпросните умове. Не могат да проумеят как това е възможно. Ограниченото съзнание е привикнало да счита, че всичко има начало и край. Струва си да се изхвърлят такива ограничения от собствения мироглед !
 Ако например миете чинии, правейки го като ежедневно действие – това е пример за правене . Ако миете чинии с вътрешна нагласа, че така чистите ефирните тела (душата), може да се каже, че правите магичен акт – НЕправене. Същият принцип се отнася за много видове ежедневни работи.
 За да попаднеш след смъртта в приятен, комфортен за живот реалий е необходимо да се оттървеш от своя дълбоко материалистичен нихилизъм, който отрича живота след смъртта, да разтъждествиш съзнанието от физическото тяло. В много драстични случаи изживяването на материализма след смъртта на тялото се случва в условията на усилена работа в долните слоеве на финия свят. Както се казва в разказ от Шекли: “Вземи кирка и отивай към каменоломните кариери да добиваш мрамор. Първите хиляда години са трудни, а след това свикваш”…
 И все пак ограничаването на контакти с външния свят е много полезно. Внимателно проверете списъка с контактите си и решете за себе си кой колко ви е нужен. Някои същества имат вид на хора, но в действителност са нещо друго – паразити на духа. Те отнемат вашето внимание – концентрация, което може да има по-полезно приложение.
 Eдин от основните стълбове на контрола и манипулацията на човечеството е видиотяването им с пари (работа за смешни пари). На хората все още им се раздават така наречените „пари“ за страданията им по време на работа, така че те веднага да могат да си купуват удоволствия – и този цикъл изглежда е завинаги …Но, както видяхме от „световната финансова криза“ , по-голямата част от човечеството скоро ще остане с нищо – с един куп „ценни“ книжа, които не струват нищо и с неплатени дългове, които не могат да плащат …

понеделник, 26 декември 2016 г.

Есенциални откровения

За микробите, птиците, насекомите и човека едно дърво ще бъде съвсем различно. Всичките го възприемат с един набор от много ограничени усещания. Това не означава , че реалността на дървото според човека съществува по-истински от тези, които възприемат микробите , птиците или насекомите. Но вие не можете да възприемете напълно достоверна реалност за дървото в друг контекст, освен вашия собствен.

 Mного е лесно за всяка система от убеждения, религиозна или не, да си играе с хорската несигурност, да увери, че за нас ще се погрижат. И хората се вкопчват в нея. Затова не религията е най-главния проблем, а собствената несигурност, която позволява на религията да процъфти и е позволила на толкова обезсилващи системи от убеждения да процъфтят в човешката история. Затова повечето хора не могат да излязат от тях.
 Съзнанието само се преструва, че се подчинява на понятието за време. На други нива то играе с понятия и възприема универсално единство на събитията, които се случват извън контекста на времето, смесвайки например събитията от различни епохи, намирайки хармония и точката на съприкосновение, изследване на историческите и личната гледна точка, изваждайки ги от времевата рамка
 Наблюдава се системно натрапване на чувство както за малоценност, така и за псевдовеличие чрез уж “божий молитви” и измислени учения , за да превърнат мнозинството в ходещи хипнотизирани кукли … това е истината – това е вървеж срещу себе си и истинската природа !
 Всяко действие на мисълта разкрива нови измерения на действителността. Може дори да се каже , че и най-малката мисъл има потенциал да създава светове …
 Още от първия проблясък на съзнанието на детето се казва, че лъжицата – това е лъжица. Но как възприема тази лъжица бебето? Никой не знае и никой не се интересува. Него просто го учат да назове един набор от възприятия “лъжица”. Това е само такова убеждаване, че едно и също парче от външния свят се нарича с една и съща дума.
 Едно “паранормално” видение допуска милиони възприятия. А нашия ум не е изчислителна машина. Той не може да записва и да обработва всичко това мигновено, за да е в състояние да даде напълно задоволително обяснение
 Църквата и науката си поделили познанието, изобретявайки дуализма. Църквата взела невидимото, науката – видимото и се родил материализмa

четвъртък, 24 ноември 2016 г.

Есенциални откровения

Това, което днес трябва да се знае е, че трябва да лекуваме истинската болест. Общество, което живее от обезценяване на стойностите, което поставя на фокус парите, предметите, а в същото време превръща човека в оръдие за постигането на тези цели, не е в състояние да даде нови и свободни хора !

 Ако самият човек е господар на себе си и най-добре разбира собствения си вътрешен живот, ако редовно препроверява психопрограмите си, включва нови програми за развитие, то никой не е в състояние да заеме законното му място, вътре в самия него. За да не се възцари някой друг в теб, трябва да си мъдър и обичащ господар на себе си.

 Представете си какъв политически и социален взрив би се получил, ако световното население бъде уведомено, че не само съществува разумен живот на други планети, но и други разумни същества присъстват сред нас и че всъщност човешката история силно се различава от това, което ни представят официалната наука, религиите и политическите “авторитети” от миналото и настоящето !

 Наглед тихия и кротък човечец всъщност е най-опасен. С абсолютния си егоцентризъм ; със страха от всяка промяна ; с лесното примирение и приспособяване при всяка промяна … Негов първи въпрос винаги ще е “Какво ще правят с нас ?” и никога “Какво трябва да направя аз ?”. За него повикът на стомаха винаги е бил на първо място пред културата, идеалите, духовното …

Еснафщината не може да се победи със сила, защото би трябвало да бъдат физически унищожени нейните носители, не може да се победи и с идеи – защото органически не възприема тези идеи ; с нея трябва да се бори внимателно, за всеки милиметър от човешката душа, непрекъснато, без да се изморява и без да се отстъпва …

 Maската на системата е либерална и дипломатична . Тя е насочена към човека-консуматор толкова неусетно, че поробването му се извършва удобно чрез една псевдодемокрация, грижеща се за стомаха му и даже му разрешава да се бори с легални средства, чрез официални опозиционни партии и парламентарни дебати

 Борбата за човешката душа не е престанала нито за миг . Какво можем да противопоставим на “сладкото робство” на вещите и стомашния комфорт ? Май само духовността на мислещия и търсещия човек може да устои успешно на самодоволната бездуховност на “здравомислещия”, който се впечатлява само от принципа “да има, не е като да няма” …
 Създателите и ръководещите системата спазват каноните на нейното ноу-хау. И всичко си остава същото до самия край . Когато се променят основни елементи на системата, значи се е появила новата “премяна” с целия си блясък и величие . И по-усъвършенствана и неразгадаема. Ще има нови и нови , въпросът е как да се разпознават и да не се участва в тях …

 Бързотечна е реката на човешките дни, на човешките нощи ,
Грабва и отнася всеки рядък цвят, отронен в потока.
Не се опитвай да го притежаваш, ще увехне в дланта ти,
Остави го да украси на друг мъж/жена живота

 
неделя, 16 октомври 2016 г.

Есенциални откровения

Наименованията трудно могат да обхванат истинската същност на нещата !


Всички ние сме програми. Взаимодействайки с дргуи програми, можем да променим себе си, както и влияем върху промяната на другите в една или друга степен. Например разликата между програмата-човек и програмата-камък се състои в това, че първата има голям творчески потенциал – зачатки за програмата на Творец, и не се асоциира с околната среда поради наличието на егото, постоянно изменящо своята поляризация (настроение) в зависимост от импулсите, идващи от околната среда. Камъкът също така “знае и помни” (има информация на атомно ниво) за своята принадлежност към единния организъм, но той изпълнява друга задача, намира се в друго информационно състояние и най-вече – не е изпълнен с его


Преди време експериментирахме с един приятел – оказа се, че в сънното състояние можеш да се разделяш на много “холограми”, които от своя страна се свързват с други такива и оттам различни версии за сън при всеки …


Има голяма разлика между вяра и знание . Пример – вярата в почти пълното всемогъщество на “бесовете”, в това, че ефирните светове не могат да бъдат изследвани – било самостоятелно, било с научни методи, както и догмите за “единствен живот”, “вечно блаженство” или “вечно наказание”, “първороден грях” и пр. – това са елементи от съвременната християнска догматика , които са твърде примитивни и едностранчиви …


Заставайки в позицията на “раб Божий”, човек си прегражда пътя към хармоничното еволюционно развитие, към осъзнаването на своята мисия, към истинското въодушевление.Едва ли трябва да се очаква единна концепция, която да устрои всички.


Щастието може да бъде охарактеризирано като една измислица , отразяваща индивидуалното виждане на всеки за състояние на блаженство …. с което отново се потвърждава колко относителни стойности управляват проявеното съзнание


Винаги трябва да се изкачиш на “билото” за да видиш ,че има още неизследвани висини…


Една от наглите лъжи на системата без душа : само продажбите на стоки и услуги носят пари , а всичко останало струва пари . Купете си здраве, купете си щастие , купете си истинска и искрена любов, купете си още някоя годинка живот. Не, чувства, скрупули, интелект, ценностна система не подлежат на закупуване !
неделя, 11 септември 2016 г.

Есенциални откровения

Светлината и тъмнината съществуват за нашите очи – сензорните датчици на човешкото тяло. Във Вселената съществуват “честотни колебания” на елементарните частици и в зависимост от полюcите на диапазона възприемаме светлина, звук, енергия …Когато става дума за любов, това не означава непременно някакво конкретно действие. Човек може изобщо нищо да не върши , а просто да излъчва …Ако не виждате клопките, ще трябва да минете през всичко, докато ги видите. Защото ако не ги виждате, те са единственият ви учител, единственият начин да разберете нещо новоЗа да си обясним по-пълно защо има разлики при възприемане на привидно една и съща реалност е добре да имаме предвид какво може да бъде общ източник на възприятие . Това са : – наличието на информационен поток на възприятие , изходящ от някакъв източник ; – наличието на определено съгласуване при обработката на този информационен поток за различните субекти, без което не биха могли да бъдат част от реалностите един към друг. Никакво взаимодействие и разбиране, никаква комуникация не биха били възможни без този фактор !Когато очакването отпадне, започва свободно приемане на външните събития без разнопосочен резонанс към тях и съответно преминаване на съзнанието на друг честотен диапазонИма един въпрос , който винаги е вълнувал хората и сега е по-актуален от всякога – за произхода на личното “аз” на всеки индивидуум, неговото безсмъртие, ограничеността във време и пространство на текущата земна личност, както и отношенията му с Глобалното Макрокосмическо Съзнание ( тук е известно и под името Бог ). От това по какъв начин всеки от нас ще разреши за себе си този въпрос ще зависи както нашето отношение към своя живот и живота на другите същества, така и светът , който обитаваме, тъй като в него човекът не е единствен обитател …Всяка форма на поклонение и преклонение всъщност е доброволно/доброзорно ограничение на личната свобода и развитие. А всяко ограничаване на свободата е характерен признак на принадлежност към тъмните хакери !Главната “противоотрова” срещу страха при занимания с метафизични опити е знанието. Преди да се започне сериозно занимание и проучване по дадена тема си струва да се прочете повече сериозна литература, а не да се черпят сведения от някои холивудски трилъри, чиято цел не може да бъде определена в интерес на изясняване истинското положение на феномените.  За субективното ни съзнание са били необходими поредици от баланси – сили и фактори, които да придадат на преживяванията ни структурата, ко­ято те имат. В случая в думата „баланс” не влагам нейния разгово­рен смисъл, касаещ емоциите ни, които все трябвало да бъдат в баланс – нито много силни, нито много слаби. За мен балансът има много по-дълбоко, основно, фундаментално значение Понятието за хармония е доста относително – подобно на твърдите участъци в тресавището : в даден момент са на едно място , после на друго …