събота, 5 май 2018 г.

Есенциални откровения

Мушитрънчета:
Няма благородна завист – или сме радостни за човек, който е щастлив, или искаме чуждото щастие да бъде наше. Няма трета възможност. Но с такива мисли се ограничава твореца у нас, който има просто неограничени възможности!
Куриози в лъвски дози:
Свободата не се съдържа в множеството насоки. Тя се крие във възможността да се занимаваш с малкото, което иска твоя дух!


Куриози в лъвски дози:
Има голяма разлика между революция и еволюция. Революцията предлага въртене и циклично повторение. Наглед има промени, но с течение на времето всичко се връща към статуквото, което е било в началото на процеса. Докато еволюцията означава възкачване (в нашия случай спираловидно), при което има дълбочинна, а не повърхностна трансформация. Ето защо тук на почит са РЕволюциите, а Еволюцията бива оставена на заден план! Контрапункти:
Няма начало, нито край, има само промени.
Няма учители, нито ученици, има само възвръщане на паметта.
Няма голямо, нито малко, има само равновесие.
Няма граници, нито случайности, всичко е закономерност


 Ако си опознал своите съкровени дълбини, тогава можеш да “разговаряш” с дълбините на другия!


 Куриози в лъвски дози:
Остави в покой мътната вода и след известно време тя ще стане чиста и прозрачна!


 Рубриката “Ако щете – вярвайте”
Мистиката е да извършиш действие и да смяташ, че няма нищо!Куриози в лъвски дози:
Всеки може да се “движи” в утвърдения затворен кръг. Бъди диверсант – опитай да “изправяш криви” и да “изкривяваш прави” – струва си опита!
 Куриози в лъвски дози:
Откриваме нещо ново за себе си едва тогава, когато сме готови за възприемането на тази информация. Докато не настъпи нужния момент, не забелязваме даже тези неща, които по-късно ни се виждат очевидни
 Когато става дума за любов, това не означава непременно някакво конкретно действие. Човек може изобщо нищо да не върши , а просто да излъчва …
 Mушитрънчета:
Всъщност нищо не може да се изгуби. Това е само втъкана илюзия. Всичко е било, е и ще бъде. Никога нищо не губим, освен собствените си “окови”!
 Куриози в лъвски дози:
Добре е, когато започнеш да усещаш истинските ти близки. Започваш да обичаш още повече намиращите се до теб
 Мушитрънчета:
Няма благородна завист – или сме радостни за човек, който е щастлив, или искаме чуждото щастие да бъде наше. Няма трета възможност. Но с такива мисли се ограничава твореца у нас, който има просто неограничени възможности!


Куриози в лъвски дози:
Тук сме, за да се превърнем в истински достойни личности, а не в инвалиди, които чакат някой да ги спаси!
 Мушитрънчета:
Дори грам собствен опит струва много повече от тонове чужди наставления!
 Куриози в лъвски дози:
Не се бойте, ако загубите някого. Няма да загубите този, който ви е нужен в живота. Губят се тези, които са ви пратени за опитност. А остават тези, които са истински ценни за вас и са минали през нужните проверки!

Контрапункти:
Има любов, която е за тук и сега, има я и другата любов, която е завинаги; има вода, която пият, за да живеят, има и жива вода!
 Куриози в лъвски дози:
Истината е безкрайна и търсенето на истината също е безкрайно. Поради това никога не ми е допадала максимата “повярвай веднъж, за д а се спасиш завинаги”. Да, има известни основни истини, които се запазват, но също те могат да бъдат разгледани от много гледни точки, като всяка дава различно гледище, което допълва останалите.
 Мушитрънчета:
Ако съзнанието се е “наиграло” достатъчно, идва момент, когато хамлетовата реплика “Да бъдеш или да не бъдеш?” в новата трактовка звучи “Да бъдеш или да бъдеш?”. На което естествено подхожда като отговор: “ДА БЪДЕШ!”
 Куриози в лъвски дози:
Ако някой често задава въпроса “На какво ниво съм (на развитие, способности и т.н.)?”, това означава, че “нивото” му е все още сравнително ниско. Понеже човек от наистина по-високо и обширно ниво не би питал такова нещо!

петък, 6 април 2018 г.

Есенциални откровения

Из мушитрънчета в нета:
” 1) Жертвите : Всички наоколо са виновни
2) Борците : Всички наоколо са виновни. Но аз мога да променя нещо… ако се боря с виновниците.
3) Търсачите : Струва ми се, че причината е у мен.Но за сега не знам… какво да правя с това. Ще търся отговори.
4) Играчите : Аз си знам… че всичко зависи от мен. Започвам да разбирам законите на Играта и играейки, да се ползвам от тях.
5) Аз създавам живота си така… както ми харесва. Аз влияя на другите.Помагам им да се развиват. Наслаждавам се на живота. Знам за какво съм тук.”Из мушитрънчета в нета:
– Ако всички станат пацифисти като теб, кой ще защитава Родината?
– А ако наистина стане така, тогава от кого ще има нужда да се защитава, умнико?

 За мен няма място за съмнение – мотивът при търсенето на окултно знание следва да е едно искрено желание за помагане на останалите, водещо и до жертва на личното его. Ако не е подбудено от такава мотивация, окултното знание е опасно!


Куриози в лъвски дози:
Без да уважавате себе си, няма да можете да уважавате и останалите форми на живот, и по този начин никога няма да вникнете в тайните им. Уважението е форма на любов и това също е “ключ” за познанието!

 Човек, който съзнава своето невежество е в положение да направи първата стъпка към познанието. Но нищо ценно не може да се постигне без постоянно усилие. Не съществуват специални “дарби” или “щастие”. Всичко, което човек е или има, е резултат от усилие. Вярно е, че и онова, което му липсва в сравнение с друг е латентно у него и подлежи на развитие чрез подходящите за Висшия му Аз методи.


Мушитрънчета:
“Животът е сън”. Но има и допълнителна версия: сегашното ни положение е следствие на един от ходовете в Играта, и не е изключено този ход да е бил най-удачния. Но “времето” не спи, Играта продължава, време е да се направи следващия ход. Време е за разбуждане!Куриози в лъвски дози:
Учените отбелязват, че характерната черта на мравки, пчели, термити е тяхнaтa статичнa, консервативна, основана на неизменни стереотипи организация на живот, където кошерите и мравуняците са аналози на човешките градове с техните “складове”, “казарми”, “ясли” и дори “фабрики” и ” плантации”. Въпреки това, тази цивилизация е толкова статична, че не преживява абсолютно никакъв напредък в развитието си.Мушитрънчета:
Да замълчиш, когато си прав или знаеш повече – наистина е много готино! В края на краищата умението да мълчиш идва след умението да говориш, а в действителност това е от изключителна важност за много моменти!Мушитрънчета:
Към наивно вярващите във всемогъщието на своя “идол” – бил той Исус, Мохамед, Буда и т.н. Представете си, че в безкрайната вселена има ефирни планети, където живеят духовни същности, които нищо не знаят за вашите идоли, за Земята, че дори и за “закона за реинкарнацията”. И при това забележете, живеят нормално, осъзнавайки Абсолюта, Единството и Духа!

 На езотерично подготвения е известно, че някои хора, притежаващи определена власт, биват управлявани на астрално ниво от рептилоидни същности. За тези, за които е непонятно ще разясня: въпросните същности заставят своите човешки оръдия да вземат решения и да се държат по такъв начин, за да предизвикат у гледащите ги хора низш вибрационен енергиен поток, който да подхранва съответните егрегори!


Куриози в лъвски дози:
Защо по принцип се обръща голямо внимание на детската чистота? Едно “малко дете” не е изпълнено с излишно самочувствие за висше знание, самовлюбеност, нито пък се нуждае да изглежда мъдро. То е откровено невежо, свободно от предразсъдъчни мнения и именно поради това – крайно възприемчиво и способно да се учи. Детето задържа полученото знание, докато неговата валидност се докаже или опровергае.Куриози в лъвски дози:
Не съществуват никакви “половинки” или “пламъци-близнаци”. Има две самостоятелни вселени, решили да бъдат заедно!


Мушитрънчета:
Самосъжалението е угаждане на егото и отричане на собствената сила като космическо същество!
 
 
 Развлеченията, измислени от хората (и по-скоро от техните “овчари”), независимо за колко превъзходни биват представяни – си остават само жалки опити за забрава на порочния кръг – да ядат, за да живеят, и да живеят, за да ядат. Що се отнася до мен, това е наистина доста пагубно за съзнанието! В това си проявление сме хора, и като такива е къде по-удачно да се учим и обогатяваме, за да разкриваме все нови и нови “недостижими” светове!

 


 
 Куриози в лъвски дози:
Изразът “Ти си прав да го разбираш по своему” убива спора още в зародиш
 


 
 
Куриози в лъвски дози:
Най-висшата степен на преструвка е да забравиш това, на което се преструваш. Върху това се крепи и цялата земна Игра!


Мушитрънчета:
Всяко утвърждение е истинно, понеже отразява кръгозора на изричащия го!
 
 
 Куриози в лъвски дози:
Всички “наши” мисли всъщност не ни принадлежат. Те не се зараждат в мозъка, както мислят материалистите, не ги произвежда съзнанието, както смятат по-напредналите. Ние просто ги улавяме чрез менталното си “тяло”, работещо като приемник, настроен на определена вълна-станция! Мислите могат да са възвишени, рутинни или откровено упадъчни и зависят само от текущата ни настройка – резонирането с един или друг слой от всеобщото ментално поле. Също така мислите могат да бъдат нашепвани от различни ефирни същности, които са в резонанс с нашата настройка. И така ние възприемаме мислите, отъждествяваме се с тях… и започваме да ги считаме за “свои”.
 

неделя, 11 март 2018 г.

Есенциални откровения

Куриози в лъвски дози:
Препоръчително е да бъдете умерени с алтруизма, за да не заприличате на скаут, тръгнал на “лов за добри дела”. Излишно е да се напомня, че наложените знания и помощ не водят до нищо добро!


Мушитрънчета:
Настройването към Безкраен Дух дава качеството Безкрайност!

 


 
 Куриози в лъвски дози:
Какво е дявол ли? Нищо повече от човешко невежество, непозволяващо да се види по-дълбокия духовен смисъл, скрит зад всяко явление. И една отметка – понеже много контактьори споделят, че общувала с тях същност се е нарекла Дявол, Сатана, Княз на Тъмнината и т.н., недейте да се чудите много. Дребните бесняци обичат да се представят с гръмки имена, за да окажат максимално влияние върху неукрепналите съзнания!
 


 
 Условни матричности (или матрични условности):
На умната глава и пробита шапка приляга, а за празната такава май остава само… да е закачалка за шапките!!!
 


 
 Мушитрънчета: Търсенето на перфектен баланс е идеализъм, достоен за уважение. Все пак от моя гледна точка той е недостижим в отношението 50 към 50, поне в рамките на тази комедия, наречена “живот”!


Куриози в лъвски дози:
 
Знаещите пътя предпочитат тесните пътечки пред широките асфалтирани пътища!
 


 
 Мушитрънчета:
Тялото се оживява благодарение на духовната сила – подобно на ел. ток, който захранва тостера. Да, самият той не пече филийките, но дава възможност на тостера да изпълни заложените му функции. Опростено казано, физическите тела си имат своите преживявания и самостоятелен живот, а ти си само електричеството…
 


 
 Всеки човек, притежаващ имущество, ако е достатъчно искрен не може да не признае, че то е непрекъснат източник на безпокойство и грижи за него, че постоянно мисли как да го задържи и запази, знаейки, че другите са му “хвърлили око”. Такъв човек всъщност е роб на онова, което нарича “моя собственост”, докато в действителност той е притежаваният!
 


 
 Куриози в лъвски дози:
Вечното блаженство е също толкова унило и досадно, както са вечните мъки!
 


 
 Да имаш нещо “свято” всъщност не е толкова добре. Хората имат навика да защитават своите “свещени крави”, без значение какво се явяват те: “свето писание”, възгледи, амулети, духовни преживявания и т.н. Защитават ги от тези, при които “кравите” са съвсем други. На тази основа са всички религиозни, социални и езотерико-магични кавги. Ако нямате нищо свято, няма и да имате какво да защитавате (това изобщо не означава, че ще сте безнравствен човек). И тогава ще сте откриете пред света. А последният, в случай че съществуват “свещени крави” ще ви предлага ситуации, в които ще ги нападат…
 


 
 Куриози в лъвски дози:
Между другото, поповете забраняват на своето паство въображението и мечтите. И никак не е чудно: не дай си Боже някоя “овца” да повлияе на реалността! Това е привилегия само на техния “Всевишен”. Поради което всяко въображение е “дяволско изкушение”. А за робите на Бога е отредено не да мечтаят, а да се молят и постят.
 


 
 Мушитрънчета:
Мнозина се оплакват от безпаричие, никой от липса на ум!
 


 
 Едно сравнение между Висшия Аз и неговите проекции: и клоните надвишават дънера, който ги е създал. Само че те продължават да получават сок от дънера, който им е дал живот
 


 
 Куриози в лъвски дози:
Добре е да бъдеш нещо по-голямо. По-голямото не може да бъде погълнато. Акулата не може да изяде кита, но лесно ще преглътне цацата. Да бъдеш по-голям от гнева, депресията, страха, завистта и т.н. Морално погледнато, трябва да станеш “духовен кит”
 


 
 Мушитрънчета:
Добре е да се прави разликата между спор и обсъждане. Изобщо не споделям мнението, че в спора се раждала истината – това е само упражнение по налагане на собственото мнение. Друго е при обсъждането – това е опит да се намери нещо наистина нужно поне за един от участниците
 


 
 Куриози в лъвски дози:
Болшинството хора искат да изглеждат симпатяги и чувствителни, вместо да бъдат истински. Да, не е за пренебрегване да си симпатяга и чувствителен, но още по-важно е да си истински
 


 
 Мушитрънчета:
Ако действително ти сам си преживял нещо и си се убедил в истинността му, нямаш необходимост да го доказваш на когото и да е или да спориш, ти просто живееш с това, но ако за това истинно нещо единствено си чел, чул или леко те е докоснало – обикновено започваш да спориш усилено и може да се окажеш в числото на глупците!
 


 
 Животът след смъртта е бил доказан НАУЧНО преди повече от 100 години от опитите на такива забележителни за своето време учени като Крукс, Лодж и Майерс. Но разбира се, съвсем друго е за научните институции (за които се знае чии интереси обслужват) – да признаят факта за живот след смъртта означава преосмисляне на всички основни закони и на цялата научна материалистична парадигма, на основата на която са защитавани дисертации и са получавани субсидии. И погледнато от друг ъгъл излиза, че тези дисертации са защитавани напразно, а субсидиите са отпуснати за пусто, а изобщо в реалността нещата са много по-различни. Академичната мафия, заемаща високи постове в света на науката не може да се съгласи с това. В противен случай, сега щяхме да живеем в един съвсем различен свят, в който няма да има страх от смъртта и идиотски ритуали, свързани с нея
 

Куриози в лъвски дози:
Няма как да изградиш своята личност, като унищожаваш другите. Добре е да си СЪЗДАТЕЛ, а не състезател!


Мушитрънчета:
Отиди там, където искаш, а не където се предполага, че “трябва”. Върви към себе си, върви и да не ти пука. Ще ти се получи, наистина


Едното знание не е сила; сила е неговото прилагане с мъдрост и толерантност!
 

Куриози в лъвски дози:
Вие сте Бога! Някога сте направили избор да се “потопите” в материята и да излъчите своята светлина, пребивавайки в крайно ограничените форми.