понеделник, 17 април 2017 г.

Есенциални откровения

Четене на текст или гледане на видео води до уравняване към егрегора на дадена система от знания, които могат да подложат на натиск убежденията на даден човек. Понякога това е добре, защото води до разширяване на съзнанието (може да се сравни с изграждането на нови Лего кубчета в картината за света – хармоничното взаимодействие). А понякога е само вредно, защото те заробва в инертни схеми, хвърляйки назад еволюцията на душата. Така че не всички текстове, книги, уеб сайтове, видеоклипове са полезни за менталното тяло.

 Страхът от физическата смърт може да се преодолее с дълбочинното, отиващо отвъд ментала (ума) осъзнаване за вечността на живота. Такова личностно осъзнаване е освободено от съмнения и в интерес на истината – напълно прозрачно за “доводите” на скептиците, както и за нападките на материалистичните егрегори !


Започне ли да мисли, човек става вреден за системата. Защо например му е на правителството субект, който отказва да отиде по заповед да убие или да умре? Какво й пука на системата, дали човек оценява своя живот или на някой друг? Примерът е груб, но справедлив.
В това се състои основната опасност. Всеки е опакован в рамките на обществото. И когато тези граници започнат да се рушат – обществото няма да го разбере. Нали сте гледали филма “Матрицата”? Машините не се нуждаят от свободен човек. И в живота има такива невидими, моментни сили, готови насилствено да върнат човек назад в капсулата.
Ако просто четеш езотерична литература – ти си в безопасност. Но ако започнеш да мислиш – се включва защитен механизъм, който
“ще ви отведе обратно към реалността”…

Разбирам, че много образно описах опасността. Но по-специално да говоря за това няма смисъл, защото при всеки в живота всичко се случва по различен начин. Само не забравяйте, че ако напуснеш стадото – идва злият овчар и се опитва да те върне обратно.

 По отношение на знанието сред хората се забелязват 2 основни категории : творци и последователи. Но важно е да се каже, че сегашните творци (малцинство) някога са били в другата категория …
 Защитата с помощта на ритуали и други въздействия не може да бъде ефективна срещу система, създадена и действаща от ефирните нива…
 Наблюдение : болшинството хора имат проблем с това, че не могат да разпознаят натиска, идващ от егрегорите – всяка странична мисъл на съмнение приемат за своя. И започват да й отделят внимание, да я обмислят, при което влизат в настройката на съответния егрегор с всичките последствия от това. Така и ще е, ако човек не се разтъждестви поне малко със своя ментал …
 Науката е магия без отговорност, бездушнo създание, a религията – това са късчета магия и пълна липса на духовност, което е жалко
 За духа не трябва да се спори. Споровете само хранят тъмните. Нека си спорят теолози, философи и скептици. Изобщо не им обръщай внимание, духът просто трябва да се преживява
 Споделям нещо, което установих многократно покрай воденето на моите блогове : енергийната обусловеност на огромното мнозинство от населението на тази нещастна планета е толкова голяма, че не само не позволява на хората да приемат в своя мироглед възможността за физически прояви на фините нива – чудеса, но и води до отричането на самото им съществуване. Никакви, дори и най-убедителни “потвърждения” на чудото не променят позицията на скептика: “хахаха, докажете, че това може да съществува” – това е поради факта, че няма енергията за “друго възприятие”, неговият енергиен запас непрекъснато се разкъсва от обществото. Това са матричните хора или спящите души
 Фразата “Направи добро и го хвърли във водата” . Тук може да се даде и езотерично тълкувание. “Хвърли във водата” означава – не се привързвай към направената постъпка и не прави от нея “Вавилонска кула” за чувството си на собствена важност или егоцентризъм

понеделник, 20 март 2017 г.

Есенциални откровения

Понякога може да се натъкнете на разсъждения от този вид: “Този отново е седнал / легнал в своята медитация, безделничи. Би било по-добре да отиде да работи – било в завод, било в офиса. Прави се на йога от глава до пети…” Така казват хората, за които работата е изключително важна и първостепенна дейност и явно не разбират в какво се изразява работата на “безделниците” в този свят – хората на духа…

 Странниците – това са чужденци , неподходящи хора. Системата ги отхвърля и те не са в полза на системата. Такива не ги вземат на работа в голям офис , защото корпоративната етика е чужда за тях като нещо грозно и противно. Не – а – де – ква – тни . Неадекватни за нищо друго, освен за своята съвест  
 В живота на всеки човек, който върви по духовния път от един определен момент започват да се появяват ситуации, които изискват безусловно посвещаване на вниманието, времето и енергията на други хора. И на пръв поглед този човек не получава нищо. Такъв е случаят на работата в духа. Там не е чак толкова трудно: по духовния път у човек стават повече енергията, знанията, мъдростта (в крайна сметка – свободата) и всичко това го поставя в ситуация, в която е необходимо да се споделят
 Известна е мисълта, че не трябва да приказваме твърде много за своите планове и цели. Планове, цели, мечти – това е енергийно поле, сноп от енергия. В случая с плановете и целите то е повече или по-малко структурирано, оформено. А ако това е само мечта, то полето е структурирано слабо и е доста аморфно. Ако започнем да говорим с някого за това какво планираме да направим или какво мечтаем, ние даваме на другия човек достъп до това поле
 Наблюдение : всякакви производни на демиурга се опитват да вплетат в мрежите си максимално повече същества , но все пак – не се оставяйте да бъдете заблудени от тяхното мошеничество сега или по-късно, когато напускате физическия свят.


Шест бързи откровения :
1. Съществува всичко.
2. Това всичко е безкрайно много.
3. То съществува едновременно.
4. Ти си свободен да се движиш към истинското освобождение, разкривайки истинската си природа на вечно, творческо същество, за да намериш в това всичко своята лична, уникална вселена.
5. Ти си свободен да живееш като най-обикновен гражданин, пребиваващ в съня на матрицата и да отдаваш своята творческа сила на други същества: богове, гурута, президенти, медии, материалистична наука и различни “експерти”. Целият свят ще ти “помогне” в това.
6. Ти си свободен да не вярваш на нищо от изложеното по-горе.


 Kакъв е основният проблем на хората: изборът между това да живеят в една вълшебна сюрреалистична реалност, където всичко е “необичайно” или да кажем, че е устроено на условно хармонични “ненормални” принципи (живи машини, говорещи камъни … и така нататък), или да живеят в строга линейна реалност, където всичко е от вида мъртво, статично, материално…
 Визуализацията на потоци от светлина и други екстрасензорни защити е лечение на симптомите, но не и на болестта, поради което има временен ефект. Нужна е вътрешна, а не външна светлина 
 Вярно е, че щуравите донасят “новото” ( или поне това, което се счита за ново в дадена реалност ). А специално за тукашната обстановка мога убедено да кажа – щуровината трябва да е от такова ниво, че ако се наложи да влезнеш без замисляне бос в минираното поле, за да извадиш “цветята” !
 Какво води спонтанно виждащите други реалности към безумие? Емоционалната реакция на това, което виждат. Ограниченият ум не може да схване мащаба на реалността, отворена от възприятието и започва един безумен поглед и думи от сорта “Видяхте ли?!” Затова е много важно спокойствието и емоционалната неангажираност в ситуацията. Така че никой да не може да подозира виделия в неадекватност.сряда, 15 февруари 2017 г.

Лъжите на Църквата - индулгенциите

Oткъсът е от книгата на Шарл Костер - "Тил Уленшпигел"

По същото време двама братя от ордена на премонтренците пристигнаха в Дамме, за да продават индулгенции. Над монашеското си одеяние те носеха хубави, украсени с дантели ризи.
В слънчево време изправени до портата на църквата, а в дъждовно — под притвора й, те обявяваха ценоразписа си, по който за шест лиари, за един патар, за половин парижка лиара, за седем или дванадесет флорина те даваха за сто, за двеста, за триста, за четиристотин години индулгенции и според цената — половина или пълно опрощение, както и опрощение за най-страшните грехове, например пожеланието да изнасилиш пресветата Дева. Но това струваше седемнадесет флорина.
На купувачите, които им плащаха, те даваха малки късчета пергамент, дето бяха написани цифрите за годините на индулгенциите. Отдолу бе написано следното:
Който не иска да бъде пържен бавно, печен или насечен хиляда години в чистилището или непрекъснато да гори в пъкъла, нека си купи индулгенции — милостиви и опрощаващи, с малко пари, които бог ще му възвърне.
И от десетина левги наоколо идваха при тях купувачи.
Единият от братята често проповядваше на народа; той имаше цъфтящо лице и леко носеше тройната си гуша и корема си.
— Клетнико! — казваше той, впил очи ту в един, ту в друг от слушателите си. — Клетнико! Виж, ти си вече в пъкъла! Огънят те гори жестоко: варят те в котел, пълен с дървено масло, в който се приготовляват мекиците на Астарта; ти си само една кървавица в тигана на Люцифер или задушено в тигана на Гилгирот, великия дявол, защото предварително са те нарязали на късове. Виж тоя голям грешник, който не искаше да знае за индулгенциите; виж тая паница с фрикасе, това е той, неговото нечестиво тяло, неговото прокълнато тяло, преобразено така.
И какъв сос! Сяра, смола и катран! И всички тия нещастни грешници биват изяждани, но така че непрекъснато възкръсват, за да бъдат измъчвани. И тъкмо там са истинските сълзи и скърцането на зъби. Смили се, боже милостиви! Да, ето те в ада, клети грешнико, за да търпиш всички тия мъки. А само една аспра — и ти веднага ще почувствуваш облекчение на дясната ръка; още половин аспра — и двете няма вече да са в огъня. А останалото тяло? Един флорин и росата на опрощението ще те поръси. О, сладостна прохлада! И за десет, и за сто дни, за хиляда години, според това, колко е платено — няма да има печено, нито тиганици, нито фрикасе! И дори да не е за тебе, грешнико, няма ли там някъде, в скритите дълбочини на огъня, нещастни души, твои роднини, любима съпруга или някоя хубавичка девойка, с която ти с удоволствие си съгреша вал?
И като каза това, монахът бутна с лакът другия, който се бе изправил до него със сребърно блюдо в ръце. А братът, навел сега очи, раздвижваше умилително съда, за да примами парите.
— Нямаш ли — продължаваше другият, — няма ли в тоя ужасен огън син или дъщеря, някое любимо детенце? Те крещят, те плачат, те те викат. Може ли да останеш глух към тия жални гласове? Не, не можеш, твоето ледено сърце ще се разтопи и това ще ти струва само един флорин. Виж, при звука на монетата върху тоя презрян метал… (другият монах отново раздвижи блюдото) в огъня се образува празнина и злочестивата душа възлиза до кратера на някой вулкан. Тя вече е на чист въздух, на свобода! Няма огнени мъки! Наблизо е морето, тя се гмурка в него, плува по гръб, по корем, по вълните и под тях. Чуй как вика от радост и лети, тъй както плува във водата! Ангелите я гледат и са щастливи. Те я очакват, но тя още не се е наситила, иска й се да стане риба. Тя не знае, че там, горе, има приятни води, изпълнени с благоухания, дето се търкалят големи късове бяла кристална захар, студени като лед. Идва някоя акула, но тя не се бои. Тя се качва на гърба й, но акулата не я усеща, душата иска да отиде с нея в дълбочината на морето. Тя отива там, за да поздрави водните ангели, които ядат waterzoey в котлета от корал и пресни стриди в седефени чинии. И как я посрещат там, как я приветствуват, как я галят; а ангелите непрестанно я викат отгоре. И най-сетне не я ли виждаш как тя, разхладила се и щастлива, възлиза и пее като чучулига до седмото небе, дето бог седи на своя престол в пълната си слава! Тя среща там всичките си земни роднини и приятели освен тия, които са злословили за индулгенциите и за нашата майка светата църква и които горят вдън пъкъла. И така непрекъснато, непрекъснато, непрекъснато, чак вовеки веков във вечния всеизгарящ огън. Но оная душа, другата, тя е от бога, тя се разхлажда в приятни води и хруска кристална захар. Купете си индулгенции, братя: те се продават срещу крузати, срещу златни флорини, срещу английски суверени! Не се отказваме и от медни пари. Купете си! Купете! Това е свето дюкянче: тук има и за бедни, и за богати, но за зла чест не продаваме на вересия, братя, защото престъпление пред господа-бога е да купуваш, без да плащаш веднага.
Братът, който не проповядваше, клатеше блюдото. Флорини, крузати, дукати, патари, петачета и аспри валяха вътре като град.
Клаас, който се чувствуваше богат, плати един флорин срещу една индулгенция за десет хиляди години. Монасите му дадоха едно парче пергамент.
Скоро след това, като видяха, че в Дамме само крадците не си бяха купили индулгенции, двамата монаси заминаха за Хейст.


вторник, 17 януари 2017 г.

Есенциални откровения

Наблюдение : има наистина немалко хора, които са под влиянието на “тъмни хакери” . Но те са просто гласът и тялото при изпълнението на ритуала. Всъщност те са куклата в “ръцете” на обиграния “тъмен хакер” – същността “зад кадър”, свикнала да се намесва в чуждите съдби, интересуваща се единствено от източване на енергия !

 Постоянната промяна на местата в преследване на нови впечатления е доста сходна с наркоманията и всъщност е бягство от себе си !
 Диво умиление предизвикват “езотеричните” източници, предлагащи по дата на раждане да се изчисли какъв е бил човекът в предишния си живот. Фактът, че в един ден се раждат не само хората, но и животните и растения, което означава, че всички те трябва да имат един и същи минал живот като че преминава мимоходом покрай авторите на тази глупост.
 Kолко усилия и внимание инвестират повечето хора във временната форма (която най-накрая изгаря в пещите на крематориума) само заради спазването на наложеното от обществото понятие за мода! За съжаление, малко хора на тази планета влагат усилия във вечното съдържание на тази форма – в духа си.
 Икономическата и политическата системи се основават на принципи на третата плътност – липса, оскъдица, контрол, потисничество, манипулации, „имащи“ и „нямащи“. Всички тези конфигурации са изцяло противоположни на духовните принципи на по-висшите измерения. За всеки, който се стреми истински към излизане от играта на третата плътност тези системи трябва да се преустановят 
“Науката” психология е много забавно явление в рамките на своята извратеност – изучава душата и едновременно отрича нейното съществувание ! 
Всевишният Бог или дух – това не е нито старозаветния Яхве, нито Иисус Христос, нито Аллах и даже не е Кришна. Въпросните същности са “малки юзърчета” от разни степени на локалността, които обитават определени светове. Духът си е безлична, но разумна, играеща с потенциала си енергия, която присъства във всичко. А да се дават имена на безличната сила, както го правят отделни системи е напълно безсмислено.
 Истинското занимание с духовна практика не е поради това, че някой я е препоръчал за полезна или така е написано в авторитетна книга. Духовната практика е потребност за разширяващото се съзнание, което не може без нея !
 Все още можете да се натъкнете на един обичаен въпрос, който задават по-ограничените умове : ако Бог е създал всичко, то кой е създал Бога ? Всъщност този Абсолют не е създаван от никого – той съществува винаги, тъй като се намира извън времето. Точно това “съществува винаги” тревожи въпросните умове. Не могат да проумеят как това е възможно. Ограниченото съзнание е привикнало да счита, че всичко има начало и край. Струва си да се изхвърлят такива ограничения от собствения мироглед !
 Ако например миете чинии, правейки го като ежедневно действие – това е пример за правене . Ако миете чинии с вътрешна нагласа, че така чистите ефирните тела (душата), може да се каже, че правите магичен акт – НЕправене. Същият принцип се отнася за много видове ежедневни работи.
 За да попаднеш след смъртта в приятен, комфортен за живот реалий е необходимо да се оттървеш от своя дълбоко материалистичен нихилизъм, който отрича живота след смъртта, да разтъждествиш съзнанието от физическото тяло. В много драстични случаи изживяването на материализма след смъртта на тялото се случва в условията на усилена работа в долните слоеве на финия свят. Както се казва в разказ от Шекли: “Вземи кирка и отивай към каменоломните кариери да добиваш мрамор. Първите хиляда години са трудни, а след това свикваш”…
 И все пак ограничаването на контакти с външния свят е много полезно. Внимателно проверете списъка с контактите си и решете за себе си кой колко ви е нужен. Някои същества имат вид на хора, но в действителност са нещо друго – паразити на духа. Те отнемат вашето внимание – концентрация, което може да има по-полезно приложение.
 Eдин от основните стълбове на контрола и манипулацията на човечеството е видиотяването им с пари (работа за смешни пари). На хората все още им се раздават така наречените „пари“ за страданията им по време на работа, така че те веднага да могат да си купуват удоволствия – и този цикъл изглежда е завинаги …Но, както видяхме от „световната финансова криза“ , по-голямата част от човечеството скоро ще остане с нищо – с един куп „ценни“ книжа, които не струват нищо и с неплатени дългове, които не могат да плащат …

понеделник, 26 декември 2016 г.

Есенциални откровения

За микробите, птиците, насекомите и човека едно дърво ще бъде съвсем различно. Всичките го възприемат с един набор от много ограничени усещания. Това не означава , че реалността на дървото според човека съществува по-истински от тези, които възприемат микробите , птиците или насекомите. Но вие не можете да възприемете напълно достоверна реалност за дървото в друг контекст, освен вашия собствен.

 Mного е лесно за всяка система от убеждения, религиозна или не, да си играе с хорската несигурност, да увери, че за нас ще се погрижат. И хората се вкопчват в нея. Затова не религията е най-главния проблем, а собствената несигурност, която позволява на религията да процъфти и е позволила на толкова обезсилващи системи от убеждения да процъфтят в човешката история. Затова повечето хора не могат да излязат от тях.
 Съзнанието само се преструва, че се подчинява на понятието за време. На други нива то играе с понятия и възприема универсално единство на събитията, които се случват извън контекста на времето, смесвайки например събитията от различни епохи, намирайки хармония и точката на съприкосновение, изследване на историческите и личната гледна точка, изваждайки ги от времевата рамка
 Наблюдава се системно натрапване на чувство както за малоценност, така и за псевдовеличие чрез уж “божий молитви” и измислени учения , за да превърнат мнозинството в ходещи хипнотизирани кукли … това е истината – това е вървеж срещу себе си и истинската природа !
 Всяко действие на мисълта разкрива нови измерения на действителността. Може дори да се каже , че и най-малката мисъл има потенциал да създава светове …
 Още от първия проблясък на съзнанието на детето се казва, че лъжицата – това е лъжица. Но как възприема тази лъжица бебето? Никой не знае и никой не се интересува. Него просто го учат да назове един набор от възприятия “лъжица”. Това е само такова убеждаване, че едно и също парче от външния свят се нарича с една и съща дума.
 Едно “паранормално” видение допуска милиони възприятия. А нашия ум не е изчислителна машина. Той не може да записва и да обработва всичко това мигновено, за да е в състояние да даде напълно задоволително обяснение
 Църквата и науката си поделили познанието, изобретявайки дуализма. Църквата взела невидимото, науката – видимото и се родил материализмa

четвъртък, 24 ноември 2016 г.

Есенциални откровения

Това, което днес трябва да се знае е, че трябва да лекуваме истинската болест. Общество, което живее от обезценяване на стойностите, което поставя на фокус парите, предметите, а в същото време превръща човека в оръдие за постигането на тези цели, не е в състояние да даде нови и свободни хора !

 Ако самият човек е господар на себе си и най-добре разбира собствения си вътрешен живот, ако редовно препроверява психопрограмите си, включва нови програми за развитие, то никой не е в състояние да заеме законното му място, вътре в самия него. За да не се възцари някой друг в теб, трябва да си мъдър и обичащ господар на себе си.

 Представете си какъв политически и социален взрив би се получил, ако световното население бъде уведомено, че не само съществува разумен живот на други планети, но и други разумни същества присъстват сред нас и че всъщност човешката история силно се различава от това, което ни представят официалната наука, религиите и политическите “авторитети” от миналото и настоящето !

 Наглед тихия и кротък човечец всъщност е най-опасен. С абсолютния си егоцентризъм ; със страха от всяка промяна ; с лесното примирение и приспособяване при всяка промяна … Негов първи въпрос винаги ще е “Какво ще правят с нас ?” и никога “Какво трябва да направя аз ?”. За него повикът на стомаха винаги е бил на първо място пред културата, идеалите, духовното …

Еснафщината не може да се победи със сила, защото би трябвало да бъдат физически унищожени нейните носители, не може да се победи и с идеи – защото органически не възприема тези идеи ; с нея трябва да се бори внимателно, за всеки милиметър от човешката душа, непрекъснато, без да се изморява и без да се отстъпва …

 Maската на системата е либерална и дипломатична . Тя е насочена към човека-консуматор толкова неусетно, че поробването му се извършва удобно чрез една псевдодемокрация, грижеща се за стомаха му и даже му разрешава да се бори с легални средства, чрез официални опозиционни партии и парламентарни дебати

 Борбата за човешката душа не е престанала нито за миг . Какво можем да противопоставим на “сладкото робство” на вещите и стомашния комфорт ? Май само духовността на мислещия и търсещия човек може да устои успешно на самодоволната бездуховност на “здравомислещия”, който се впечатлява само от принципа “да има, не е като да няма” …
 Създателите и ръководещите системата спазват каноните на нейното ноу-хау. И всичко си остава същото до самия край . Когато се променят основни елементи на системата, значи се е появила новата “премяна” с целия си блясък и величие . И по-усъвършенствана и неразгадаема. Ще има нови и нови , въпросът е как да се разпознават и да не се участва в тях …

 Бързотечна е реката на човешките дни, на човешките нощи ,
Грабва и отнася всеки рядък цвят, отронен в потока.
Не се опитвай да го притежаваш, ще увехне в дланта ти,
Остави го да украси на друг мъж/жена живота