петък, 12 октомври 2012 г.

Догонските знания за проявеното

Знанията на догоните отразяват цялостния ход на еволюцията , в която спираловидното движение играе ключов фактор . Ето извадки от техните предания в съчетание със схема за протичането на еволюцията при галактиките : „В началото на всички неща беше Амма — Бог, кой­то на нищо не се опираше. Яйцето-топка Амма беше затворено.. . Освен това не съществуваше нищо друго.”

„В Яйцето Амма бил самият той като спирално дви­жение, наречено „ускорена топка”, и именно тогава би­ло сътворено зърното „по”, което се намира в средата.”

„Тази частица,като разположена в средата на въздушния мехур се въртяла и излъчвала частици материя с помощта на светлина и глас, което обаче било невидимо и безшум­но. По-скоро това била мисъл, отколкото дума.”

„Зърното „по” е образът на Амма . . . който отначало бил подобен на вихрите… Когато Амма разбил Яй­цето на света и от него излязъл, появил се въртящ ви­хър; този въртящ вихър е Амма.”

“Светът в утробата на Амма бил още без време и без пространство. Времето и пространството се сливат в едно.”

” Амма отворил очите си. Този акт предизвикал излизането на иала от спиралата, която въртейки се в утробата на Яйцето, очертала бъдещото разширяване на Вселената “

Въртеливото и спирално движение според догонския мит е свойствено както на най-малките частици, така и на целия свят. Дори в мита дословно става дума за затворена кривина иа Вселената, в която цари върте­ливо движение и движение в спираловидна форма!

„Иала” е една от четирите думи, които догоните из­ползуват за определянето на различните фази на пре­минаването на Амма от абстрактна мисъл и абстрак­тен знак до реалност. Първата фаза е „буммо”, вто­рата „иала”, която е отражение на абстрактния знак на пространството, третата „тону”, а четвъртата „тои-му”.

неделя, 7 октомври 2012 г.

Арестувани зад граница- "Среднощен експрес"

http://filmi.ovo.bg/index/arestuvani_zad_granica_quot_srednoshhen_ekspres_quot/0-561


Филмът от 1978 разказва историята на 23-годишния колежанин Били Хейс,
 който е задържан в туски затвор. Сега Били разказва истинската си история.