понеделник, 17 април 2017 г.

Есенциални откровения

Четене на текст или гледане на видео води до уравняване към егрегора на дадена система от знания, които могат да подложат на натиск убежденията на даден човек. Понякога това е добре, защото води до разширяване на съзнанието (може да се сравни с изграждането на нови Лего кубчета в картината за света – хармоничното взаимодействие). А понякога е само вредно, защото те заробва в инертни схеми, хвърляйки назад еволюцията на душата. Така че не всички текстове, книги, уеб сайтове, видеоклипове са полезни за менталното тяло.

 Страхът от физическата смърт може да се преодолее с дълбочинното, отиващо отвъд ментала (ума) осъзнаване за вечността на живота. Такова личностно осъзнаване е освободено от съмнения и в интерес на истината – напълно прозрачно за “доводите” на скептиците, както и за нападките на материалистичните егрегори !


Започне ли да мисли, човек става вреден за системата. Защо например му е на правителството субект, който отказва да отиде по заповед да убие или да умре? Какво й пука на системата, дали човек оценява своя живот или на някой друг? Примерът е груб, но справедлив.
В това се състои основната опасност. Всеки е опакован в рамките на обществото. И когато тези граници започнат да се рушат – обществото няма да го разбере. Нали сте гледали филма “Матрицата”? Машините не се нуждаят от свободен човек. И в живота има такива невидими, моментни сили, готови насилствено да върнат човек назад в капсулата.
Ако просто четеш езотерична литература – ти си в безопасност. Но ако започнеш да мислиш – се включва защитен механизъм, който
“ще ви отведе обратно към реалността”…

Разбирам, че много образно описах опасността. Но по-специално да говоря за това няма смисъл, защото при всеки в живота всичко се случва по различен начин. Само не забравяйте, че ако напуснеш стадото – идва злият овчар и се опитва да те върне обратно.

 По отношение на знанието сред хората се забелязват 2 основни категории : творци и последователи. Но важно е да се каже, че сегашните творци (малцинство) някога са били в другата категория …
 Защитата с помощта на ритуали и други въздействия не може да бъде ефективна срещу система, създадена и действаща от ефирните нива…
 Наблюдение : болшинството хора имат проблем с това, че не могат да разпознаят натиска, идващ от егрегорите – всяка странична мисъл на съмнение приемат за своя. И започват да й отделят внимание, да я обмислят, при което влизат в настройката на съответния егрегор с всичките последствия от това. Така и ще е, ако човек не се разтъждестви поне малко със своя ментал …
 Науката е магия без отговорност, бездушнo създание, a религията – това са късчета магия и пълна липса на духовност, което е жалко
 За духа не трябва да се спори. Споровете само хранят тъмните. Нека си спорят теолози, философи и скептици. Изобщо не им обръщай внимание, духът просто трябва да се преживява
 Споделям нещо, което установих многократно покрай воденето на моите блогове : енергийната обусловеност на огромното мнозинство от населението на тази нещастна планета е толкова голяма, че не само не позволява на хората да приемат в своя мироглед възможността за физически прояви на фините нива – чудеса, но и води до отричането на самото им съществуване. Никакви, дори и най-убедителни “потвърждения” на чудото не променят позицията на скептика: “хахаха, докажете, че това може да съществува” – това е поради факта, че няма енергията за “друго възприятие”, неговият енергиен запас непрекъснато се разкъсва от обществото. Това са матричните хора или спящите души
 Фразата “Направи добро и го хвърли във водата” . Тук може да се даде и езотерично тълкувание. “Хвърли във водата” означава – не се привързвай към направената постъпка и не прави от нея “Вавилонска кула” за чувството си на собствена важност или егоцентризъм