понеделник, 4 юни 2018 г.

Есенциални откровения

Куриози в лъвски дози:
Можеш да запалиш стотици свещи само от една-единствена, при което “животът” й няма да се скъси. Така е и с истинското другарство – не става по-малко, когато е споделено!
 
 
 Куриози в лъвски дози: Значимо дело. Важно дело. Достойно дело. И едното, и другото, и третото си имат своя смислов вектор. Нито лош, нито добър. А точно какъв – това остава да определи всеки за себе си!
 Разумът дава разбиране. Но без интелект – разбирането се превръща в догма. Така и много хора си харесват дадена фраза – копипействат я и започват да вярват в нея, без осмисляне!


Мушитрънчета:
За предпочитане е, ако си писател на своята “съдба”, отколкото да си читател на чужда такава!


Мушитрънчета:
Няма шега, няма майтап – настъпва времето, когато ставаме готови да се запознаем със…. САМИТЕ СЕБЕ СИ! До каква ли степен се познаваш? Уверен ли си наистина, че знаеш много за себе си? По-добре да забравиш всичко, което по-рано са говорили хората за теб. Това е тяхната гледна точка за теб, базирана на шаблоните и условностите, които са били вкоренени в техния кръгозор.
 
 
 
 
Куриози в лъвски дози:
Такава е обстановката сега – човечното отношение се приема за слабост, а горделивостта и леките форми на дебилност – за волеви и силен характер!


Контрапункти:
Ако не можете да се откажете от нещо, сладолед например, то сладоледът ви управлява. Ако тръгнете да се ограничавате от сладолед – той има над вас двоен контрол. Тъй като вече към дискомфорта по повод отсъствието му се прибавя и ненавист към себе си и чувството на вина, в случай че не се удържите да си купите. А ако напълно започнете да отричате сладоледа – той пак властва над вас, все пак му се е отдало да “отреже” късче от вашата реалност.
Точно така става и с всички възможни останали желания. Мъдростта не се крие в самоограничение или тотален аскетизъм, а в баланса. Ставате свободни от своите желания тогава, когато съхранявате своя вътрешен комфорт, който е извън зависимостта от факта дали получавате желаното или не. Прелестното в тази свобода е, че вие ставате неуязвими!Мушитрънчета:
Човек се уморява и има нужда да си почине от това, което не влиза в неговата същност – от чужди дрехи, от чужди хора, от чужди пътища, даже от тялото, което вмества неговото съзнание. Но не е нужно да си почива от това, което влиза в същността му, дори обратно – то облекчава неговото битие. Поради което най-простия начин да разбереш явява ли се нещо действително твое, е наличието или отсъствието на необходимост от отдих от въпросното. Няма необходимост да почиваш от своя дух , от своя път, от своите хора!
 
 
 Куриози в лъвски дози:
Възстановката на съставни части е безполезна, ако не промениш и смисъла, който удържа въпросните съставки един с друг. Някои съставни части могат да нямат стиковка помежду си, защото са с различен вибрационен модел: Получаване/Създаване – и могат да предизвикат разрушение… подобно на прегорял проводник, който не може да издържи на подаденото напрежение. Смисълът образува почвата за съставките. Съставките, които са способни да взаимодействат една с друга, увеличават общия капацитет, без да разрушават почвата и смисъла.
 
 
 За модерно се смята твърдението, че всичко е опростено казано преживяване и си има смисъл. Да, наистина всичко е преживяване, но в този смисъл преживяване е и когато се удряш с пръчка. Какво му е зрялото на това? Това е урокът, който човек трябва да научи. Ако отказваш да направиш необходимото, за да научиш необходимото, значи не си готов да го научиш.
 
 Всеки се движи точно там, където действително иска. Кодът на думата “действително” представлява избор, който се потвърждава от действията!
 
 
 
Куриози в лъвски дози:
Колкото и странно да ви се вижда, можете да смятате, че ви е провървяло, ако сте се разочаровали от нещо(някого). Предвид общата привързаност към илюзиите в колективното съзнание е улегнало възприятието, че природата на разочарованието е негативна. Но за себе си открих друг код в него – “разочарование” буквално означава “освобождение от чара (на илюзиите)” – също и Разтъждествяване! 
 
 
 Мушитрънчета: Свободата е като съчетание – от трепети и своеволност. Дори капчица срам, или капчица страх и самосъжаление – и тя става недостижима. Свободата не признава полуфабрикатите и заместителите!


Куриози в лъвски дози:
Любовта никога не чака награда, даже и благодарност. Ако все пак от другата страна има благодарност – любовта е учудена, това е за нея неочаквано и приятно, защото по принцип няма никакви очаквания!
 
 
 Контрапункти: Добре е, ако се отделя поне един час на ден за тишината. Тя е също толкова необходима, както е общуването!
 


Контрапункти:
Наблюдение: в наши дни хората знаят цената на всичко, но… нищо не умеят да ценят!
 
 
 Куриози в лъвски дози:
Трудно е да си представиш на какво е способен човек, който няма какво да губи! А сега и най-интересното: реално нищо не ти принадлежи в този свят. Почувствай Силата и вкуса на истинска Свобода…
 
 
 Контрапункти:
Има моменти, в които е нужно действие, но има и други, когато са нужни бездействие и невмешателство. Има моменти, когато е нужно да изкажеш нещо, има и от другите, когато замълчаваш. Точно в това се крие и мъдростта – да усещаш, да знаеш кое и в какъв момент е нужно.
Всяко нещо с времето си!
 
 Куриози в лъвски дози:
В тези времена хората имат навика да нарекат “свобода” обстоятелствата, при които има много “папане”, секс и пари… а и ако живеят в места с топъл климат. Светът се е побъркал, определено!
Все пак, има и малка група хора, за които свободата е съкровено състояние, независимо от обстоятелствата, в които се намират.
Първите са жертви на социалните шаблони и външните обстоятелства. Вторите са сътворци на реалността. Първите се опитват да получат своето чрез силата и властта. Вторите вече имат у себе си всичко, което им дава усета за свобода!
 
 
 Мушитрънчета:
Конфликтите – това са препятствия, които ако бъдат преодолени, могат да спомогнат за по-добро взаимно опознаване!
 
 Контрапункти:
Можеш да заведеш коня до водата, можеш дори да му наведеш главата, но никога не можеш да го заставиш да пие. Същото е и с човека – можеш да му даваш стотици книги, да го обучаваш за своя сметка, да му “наливаш акъл”. Но всичко това остава безполезно, докато той сам не поиска да се промени!
 
 Куриози в лъвски дози:
На какво ни учеха някога – че едно плюс едно е равно на две. Но едно плюс едно не се равнява на две, изобщо няма никакви цифри и никакви букви. Приели сме тези правила само с идея, че по някакъв начин ни улесняват живота… да го направят по-ясен. Измислена е тази скала с измервания, за да забравим за нашата неизмеримост.
 
 Битието би могло да бъде и по-привлекателно, ако се стараеш да съхраниш топлотата в сърцето, знаейки, че то ще е нужно на някого, че ние винаги сме нужни на още хора!
 
 Мушитрънчета: Ако не помниш самия себе си – заприличваш на препускащо такси. Всяка мисъл, желание, усещане ви завличат къде ли не и т.н.


 Много често болката не е от раздялата с даден човек, а понеже с него са си отишли и мечтите за ПОЛЕТ! Такава “болка” е свидетелство за несбъднати желания и крах на илюзиите. В повечето случаи това е неотменен етап, когато човек намира път към Свободата. Но е важно да се знае, че това е в случай, че издържи на поднесени нови илюзии, в които е толкова сладко да се вярва и търкаля!
 Диалози:
– Не виждаш ли… караме се през повечето време… излиза, че не можем да “мелим брашно” заедно, нали?
– А нали обичаш вишна?
– Да.
– А плюеш костилките, когато я ядеш?
– Е, разбира се.
– Така е и в живота. Научи се едновременно да плюеш костилките и да обичаш вишната!
 
 Мушитрънчета:
Много често се споменава за необходимостта относно едно или друго действие. Но ако сме прецизни, би трябвало да отчетем, че и необходимостите се делят на истински и лъжливи. Например да се нахраниш, доколкото това е необходимо – истинска. Ако обаче искаш кола, само понеже съседът има такава – е пример за лъжлива необходимост.