вторник, 27 януари 2015 г.

Равнодушен ли си пред игото на невежеството ?

Това което не знаеш, може да те унищожи. Неоправданото невежество създава собствения ад …

 Днес бих дефинирал есенцията на предизвикателствата, пред които сме изправени по следния начин: идентификацията на понятието „научен мироглед“ и „здрав разум“ с материализма, атеизма и производните им. Разбира се, това включва скандално отричане на парапсихологични явления, на неизползвания капацитет на човека, на живота след смъртта, контакт с други нива на съществуване и други неща, чието съществуване е известно днес вероятно почти на всички. Изглежда, че научната професия по своя характер следва да предразположи човек на откритост, безпристрастност, жажда за знания и изграждането на нови модели, които неизбежно заменят неактуалните и остарели. Но удивително е, че така наречените „учени“ на моменти превъзхождат в праволинейността и догматизма омръзналите ни църковници , а и някогашните партийни апологети !

събота, 10 януари 2015 г.

Размисли за еснафщината

Еснафщината не може да се победи със сила, защото би трябвало да бъдат физически унищожени нейните носители, не може да се победи и с идеи – защото органически не възприема тези идеи ; с нея трябва да се бори внимателно, за всеки милиметър от човешката душа, непрекъснато, без да се изморява и без да се отстъпва …