четвъртък, 11 февруари 2016 г.

Есенциални откровения

Всъщност тази матричка прилича на малко човече, чиято сянка виждате и тя ви се струва великан ; когато обаче преодолеете внушенията и се обърнете към всичко това очи в очи, ще видите малкото и недоразвито човече, което посрамено ще се обърне и ще избяга !Без съмнение , идеята за “създател”, който подлага своите творения на райско блаженство или адски мъки е коренно погрешна. Дойде времето за осъзнаване : много от това, което се проповядва от религиите е просто заплахи за малки деца. Търсещият и мислещ човек изобщо няма нужда от подобни митове …


Независимо колко и какви “житейски плесници” се е наложило да изпиташ, важно е да запазиш достатъчно силен собствения си заряд, за да използваш максимално добре качествата, необходими за случая – разума и смелостта. Едното не може без другото.


Нещо, което ми е направило впечатление отдавна : матричката счита своите системи за идеални, които са длъжни да работят на 100 процента, а ако не работят – вината е у отделния индивид. Ако успявате – браво на матричката ! А ако не успявате, то все пак – браво на матричката ! Това е само още едно “доказателство”, че тя е ефективна : проблемът в това, че тя не работи е в индивида. Вие сте виновен – търсете причината, поради която тази абсолютно 100 процентова “ефективна система” не работи за Вас. Изпълнявайте възложените задачи и живейте според предписания режим, докато системата заработи за Вас. Важно е да се отбележи, че комплексът за вина е един от най-ефективните лостове за манипулирането на човека .


Представете си двама души – единият е в танк и гледа навън през малкото прозорче , а другия се вози в кола и гледа през всички нейни стъкла. Областта на възприятие без съмнение е по-голяма при втория , но това не значи, че неговото съзнание е “по-нашироко”. Съзнанията на танкиста и автомобилиста са равни , но има разлика в областите на осъзнаване.


Изкористените условия за развитие на псевдонаука дадоха тласък само на онези страни от знанието, които можеха и могат да създават печалби. Всяка инициатива пряко се свързва с парите и властта. Сега вече, след като това е много ясно очертана тенденция, следва да се промени пътят и начинът на това “развитие”.


Когато говорим за взаимодействия, ние подразбираме определени взаимовръзки, които съществуват в материалните образувания и са достъпни за нашите възприятия. По този начин, от гледна точка на предела на осъзнаваната размерност, са възможни различни форми на възприятие на един и същ материален обект, в зависимост от комплекса от измерения, въз основа на който се формират достъпните за познанието предели. Тук много ясно се определя различието между обективната реалност и формата на нейното възприятие от страна на конкретен човек.


Само хората имат религии и само боговете, създадени от хората, приличат на тях – хората. Въпрос на осъзнаване


Скоростта на светлината не може да е единствен критерии , мисълта има много по-голяма скорост . Сенките и цветовете на светлината са груби проекции на една „по-реална” действителностИ така : освен този свят с висока плътност съществуват светове от друга плътност, невидими за обикновеното око, но не по-малко реални от този, населени с безплътни живи същества, в това число и с тези хора, които вече са изоставили старото, болното, износеното физическо тяло ( хардуер ) и продължават да живеят в по-ефирен свят ( който според доста ограничената тукашна гледна точка бива наричан задгробен ), в тяло с по-малка плътност …