понеделник, 20 март 2017 г.

Есенциални откровения

Понякога може да се натъкнете на разсъждения от този вид: “Този отново е седнал / легнал в своята медитация, безделничи. Би било по-добре да отиде да работи – било в завод, било в офиса. Прави се на йога от глава до пети…” Така казват хората, за които работата е изключително важна и първостепенна дейност и явно не разбират в какво се изразява работата на “безделниците” в този свят – хората на духа…

 Странниците – това са чужденци , неподходящи хора. Системата ги отхвърля и те не са в полза на системата. Такива не ги вземат на работа в голям офис , защото корпоративната етика е чужда за тях като нещо грозно и противно. Не – а – де – ква – тни . Неадекватни за нищо друго, освен за своята съвест  
 В живота на всеки човек, който върви по духовния път от един определен момент започват да се появяват ситуации, които изискват безусловно посвещаване на вниманието, времето и енергията на други хора. И на пръв поглед този човек не получава нищо. Такъв е случаят на работата в духа. Там не е чак толкова трудно: по духовния път у човек стават повече енергията, знанията, мъдростта (в крайна сметка – свободата) и всичко това го поставя в ситуация, в която е необходимо да се споделят
 Известна е мисълта, че не трябва да приказваме твърде много за своите планове и цели. Планове, цели, мечти – това е енергийно поле, сноп от енергия. В случая с плановете и целите то е повече или по-малко структурирано, оформено. А ако това е само мечта, то полето е структурирано слабо и е доста аморфно. Ако започнем да говорим с някого за това какво планираме да направим или какво мечтаем, ние даваме на другия човек достъп до това поле
 Наблюдение : всякакви производни на демиурга се опитват да вплетат в мрежите си максимално повече същества , но все пак – не се оставяйте да бъдете заблудени от тяхното мошеничество сега или по-късно, когато напускате физическия свят.


Шест бързи откровения :
1. Съществува всичко.
2. Това всичко е безкрайно много.
3. То съществува едновременно.
4. Ти си свободен да се движиш към истинското освобождение, разкривайки истинската си природа на вечно, творческо същество, за да намериш в това всичко своята лична, уникална вселена.
5. Ти си свободен да живееш като най-обикновен гражданин, пребиваващ в съня на матрицата и да отдаваш своята творческа сила на други същества: богове, гурута, президенти, медии, материалистична наука и различни “експерти”. Целият свят ще ти “помогне” в това.
6. Ти си свободен да не вярваш на нищо от изложеното по-горе.


 Kакъв е основният проблем на хората: изборът между това да живеят в една вълшебна сюрреалистична реалност, където всичко е “необичайно” или да кажем, че е устроено на условно хармонични “ненормални” принципи (живи машини, говорещи камъни … и така нататък), или да живеят в строга линейна реалност, където всичко е от вида мъртво, статично, материално…
 Визуализацията на потоци от светлина и други екстрасензорни защити е лечение на симптомите, но не и на болестта, поради което има временен ефект. Нужна е вътрешна, а не външна светлина 
 Вярно е, че щуравите донасят “новото” ( или поне това, което се счита за ново в дадена реалност ). А специално за тукашната обстановка мога убедено да кажа – щуровината трябва да е от такова ниво, че ако се наложи да влезнеш без замисляне бос в минираното поле, за да извадиш “цветята” !
 Какво води спонтанно виждащите други реалности към безумие? Емоционалната реакция на това, което виждат. Ограниченият ум не може да схване мащаба на реалността, отворена от възприятието и започва един безумен поглед и думи от сорта “Видяхте ли?!” Затова е много важно спокойствието и емоционалната неангажираност в ситуацията. Така че никой да не може да подозира виделия в неадекватност.