неделя, 17 май 2020 г.

Есенциални откровения

С всяка степен от развитието на съзнанието не само се разширяват неговите възможности за възприятие на реалността (или матрицата), но и се разкриват потенциалните “свръхестествени” способности за въздействие над нея, присъщи на тези с по-развито съзнание!

 Истински богат си не с пари, а ако имаш свободно време!

 Основната конспирация се състои в това – хората да бъдат задържани умишлено на много ниско ниво на възприятие – както на себе си, така и на околния свят. Поради това всяко пробуждане на разума ни, позволяващо да видим неща, които са били незабелязани от повечето, се явява реален и голям проблем за заговорниците и манипулаторите от върха на пирамидата!

 Разбирането на “невероятното” позволява само нестандартното мислене

 Не е тайна, че по плана на “Новия световен ред” огромната част от обикновените хора трябва да загине в хода на провокирани по цял свят войни, революции, бунтове, епидемии, икономически и финансови кризи… За останалите живи по план около 500 милиона ще бъдат създадени “идеалните” за биороботи условия за съществуване в световна полицейска държава с тотален контрол. Но смятате ли, че именно вие ще попаднете в редиците на тези “щастливци”, чиито главен смисъл на съществуване ще е обслужването на интересите на “елита”, а и действително ли искате за себе си и своите поколения такова бъдеще? Ако не, то разпространявайте истината за плановете на илюминатите и техните тъмни господари по отношение на човечеството…

 “Тъмните хакери” (Паразитите на съзнанието) не харесват ограничението от физическата храна, спирането на вътрешното “бърборене”, а също и отхвърлянето на многото видове информационни технологии, предизвикващи различни емоционални изблици, с които се хранят тъмните. А още една от най-важните “кукички”, на която тези “ловци на човеци” почти винаги хващат своята плячка – това е чувството за собствена важност, чрез което може да се манипулира поведението на всеки човек, който не се е избавил от зависимостта си към него!

 Опасно е да се абсолютизират ефирните видения. Ние може да виждаме едно ниво от ефирните планове на човека, може и два, а максимум – три. Но освен това има още планове, които не са обхванати от възприятието ни. поради което е голяма грешка да се правят генерални изводи на основата на несъвършени видения. И именно поради това има такива “бисери” сред кастанедовските “виждащи”, каквото е “угасването на събирателната точка и разпада на пашкула в момента на смъртта” или заключенията на други “нещо виждащи” за “хора-биороботи, нямащи висши планове(нива)”. Видяли “нещо”, но не го разбрали и решили: нека бъде тълкувано в съответствие с нашата картина за реалността – като че всичко се нарежда. Но нашето ефирно виждане е ограничено. Не виждаме ВСИЧКО.Поради което е добре да съблюдаваме трезво мислене и да сме внимателни в изводите, за да не се спрем насред пътя, а в още по-тежки случаи – да се върнем назад!

 Нима целта на задкулисните манипулатори, с помощта на подчинените им медии, изливащи над хората потоци от негативизъм не е точно тази – да се отучим от съзидателност и да ни привикнат към разрушителност? Главната цел на тези манипулации с нашето съзнание, ставащи посредством древни и съвременни психотехники е да не ни оставят да станем господари на своята съдба, да си останем вечното “стадо”, послушно изпълняващо волята на своите “овчари”. Да, тези задкулисни сили се проявяват по-силно спрямо онези, които са способни да анализират ставащите по света събития. Но да не прехвърляме цялата отговорност на тях, ако самите ние им позволяваме да ни манипулират!

 Докато хората не осъзнаят, че всякакъв вид собственост е вид духовна “котва” и мощно привързване към тъмни егрегори, те ще бъдат управляеми като кукли на конци!

 Да хванеш някого за ушите и да го тласкаш към духовното – има ли по-голяма глупост? По-добре комуникирай с малцината, които имат духовна жажда и са истински търсачи!

 В матрица от земен тип, базирана на “пирамидален принцип” и “кошерно съзнание” е НЕВЪЗМОЖЕН скока в личностната еволюция. Причината за това е тривиална – по правилата на играта “нискостоящите елементи” дават насока за “подравняване” към останалите!

 Как е устроен процесът на обучение и особено по соросоидните и подобните им типове учебници? Налагат се готови “истини” чрез безмълвното “зубрене”, без да има разбиране, а само една сляпа вяра, потискайки у хората способността за самостоятелно мислене. Всичко това способства за появата на безмозъчно “стадо”, сляпо вярващо на “вождовете и учителите”, без способност за самостоятелен анализ и оценка на околната реалност, т.е. – превръщането им в идеални роби, които не осъзнават, че са в положение на робия на една паразитна пирамидална система. И само развитието на интуицията и вслушването в нейния глас може да ни помогне да разберем какво се случва в този свят наистина!

 Хармонията, движеща Вселената, разкрива определени съчетания и цели и така във всичко се разкрива някаква разумна цел. Да се приписва случайност на първичното сътворение е нелепо, защото случайността е сляпа и не може да доведе до разумни действия. Разумната случайност вече не би била “случайност”!

 От контакти забелязах, че при някои хора вече изплуват “спомени” за далеч по-съвършени тела, в които са пребивавали в други светове. И на всеки от тях никак не му е лесно да живее в толкова ограничено физическо тяло. Но нека не забравяме, че това са временни трудности!