неделя, 8 май 2022 г.

Есенциални откровения

 Един от основните страхове, който постоянно присъства в живота на съвременния човек, е страхът от смъртта. Но той присъства само, защото се опитаха да ни убедят и то с много конкретна цел, че със смъртта на физическото тяло уж умира и нашето съзнание. Естествено, всичко това е било необходимо, за да стане човечеството по-контролируемо от паразитната сила, която го е окупирала. За да се внушат на човечеството паразитни деградивни стойности на хищници-потребители, превръщайки го в роби на технократския свят и системата от фалшиви “ценности” и “знания”.


Техническият прогрес има огромно разнообразие от машини, но машината не притежава духовност.
Обслужвайки машините и посвещавайки цялото си време на тях, човек губи духовността. Духовност, които са имали нашите предци, имали само най-примитивни инструменти


Факт е, че сега много хора са толкова „разпокъсани“, но и те самите не желаят да разширят съзнанието си извън границите на потребител и обикновен гражданин. Сега процесът на деградация на душите на земята е придобил такива размери, че е невъзможно да се спре без участието на самите засегнати. И „камшикът“ често е, макар и не единственото, но доста ефективно средство да ги събуди от духовен сън.


Често се случва да ни нападат словесно неприятни по излъчване хора. С времето се убедих, че по-добрия вариант е да не им се отговаря, като по този начин се проявява качеството на прозрачност на нивото на астралното тяло и липса на реакция на обидни словоформи. Това значително ще усложни живота в реалността на този бот, който ви е нападнал.


Илюминатите и техните слуги ни тласкат към технофашизъм, но целта им тук не са парите. Те вече са прекомерно богати и всъщност се нуждаят от повече власт над хората и техния живот. В тази пирамида, която са създали и укрепват, те ще са на върха, а другите отдолу ще съществуват само ако им позволят!


За съжаление много хора вече са с промити съзнания, страхливи и слаби. Ако не беше така, кукловодите нямаше да успеят толкова лесно да се наложат над тях, като над стадо овце, с което могат да си правят каквото пожелаят. Това е само продължение на прастарата игра “разделяй и владей”. Широките народни маси са заети да се мразят и унищожават взаимно, вместо да се опълчат на общия враг!
понеделник, 17 януари 2022 г.

Есенциални откровения

 За матричката е удобно, ако хората живеят само по инстинкти. Така е много по-лесно да бъдат управлявани. По същество – това вече не са носители на съзнание, а живи, ходещи компютри!

Има мнение, че парите правят човека свободен. Това е утопия. Свободен е само този, който ги отпечатва. Може да си позволи всичко, което иска. Засега, естествено, има търсене на фалшивите му хартийки. Но ако никой не се нуждае от парите, за него ще остане само да си окачи примката. За такива загубата на пари и власт е равносилна на смърт.

Би трябвало да обърнете внимание на алюзията за война срещу биотероризма и тираничния призив към общ страх, за да се оправдае засиленото наблюдение. Това ми напомня на Збигнев Бжежински, който писа за идващата технотронна ера. Той каза, че „скоро ще бъде възможно да се наблюдава всеки гражданин почти непрекъснато и да се актуализират актуални пълни файлове, съдържащи дори най-личната информация за гражданина. Тези файлове ще бъдат предмет на незабавно извличане от властите”

Информационното въздействие, ако не срещне противопоставяне, може да унищожи човек до основите. То може да разбие на пух и прах всяка идея, излизаща извън тесните матрични рамки. Не може да се опише всичко, което информационното въздействие може да направи: това е унищожаване на морала, на безкористните отношения…
А кой бърбори безкрайно на синия екран? Предимно представители на съвременното жречество. Освен световните медии, тези хора контролират холивудското и европейското кино, контролират масовата култура, наркотрафика и порнобизнеса. Освен това, “редовите бойци” от тяхната армия, където е възможно, придобиват имущество и власт.

Според прозореца на възможностите на Овертон, за всяка идея или проблем в обществото има т.нар прозорец на възможност. В този прозорец идеята може или не може да бъде широко обсъждана, открито да се подкрепи, пропагандира и да се опита да приложи законодателно. Прозорецът се премества, като по този начин се променя обхватът на възможностите, от „немислимия“ етап, тоест напълно чужд на обществения морал и напълно отхвърлен, към етапа „действителна политика“, тоест той вече е широко обсъждан, приет от масовото съзнание и залегнал в законите.
Това не е промиването на мозъци като такова, а по-фини технологии. Постоянното, системно приложение, което виждаме в момента, ги прави ефективни. Мисля, че вие сами разбирате къде се опитват да ни водят по този път.
За да се разбие технологията на Oвертон или поне да не попаднеш на куката й, трябва да останеш човек, да поддържаш индивидуален начин на мислене и характер, да откажеш да се отдаване на нагнетяването и най-важното – да не нарушаваш собствените си морални принципи.

Всяка форма, в която възприемаме ефирни същности или представлява отражение на представите за тяхната същност, запазени от човека, който ги разглежда в своята памет под формата на прототипи, или израз на езика на образите, които самите ефирни същества използват, за да предадат определени послания на човешкото съзнание. Самите те нямат никаква форма, освен ако ние хората, по недоразумение, не проектираме върху тях предполагаемо възприеманите форми.

Вкратце: новият световен ред на т. нар. “елит” предвижда райски живот за тях, а за робите (чиито брой подлежи и на съкращения) – електронен ад. Такъв сценарий на апокалипсис има и в най-страшните филми на Холивуд, който не е нищо друго, освен таблото за съобщения на този “елит”!

Със сигурност повечето от вас се досещат, че Запад – това означава преобладаването на материални ценности, грижа за собственото тяло. Точно тази загриженост реши да използва глобалистката мафия. Ако искаш да си здрав, да не умреш от глад и да участваш в живота на социума – направи си тест, дай проба от ДНК„ съблюдавай социална дистанция, откажи се от тайните на личния си живот и накрая си направи ваксина, която ще ти обезпечи правото да участваш в икономиката на страната, т.е., да купуваш и продаваш…

Глупостта е за цял живот, особено в българския вариант на една шайка, която тръгна да ни спасява от вируса с цял научен труд по простотия. Тотална измама за глобални глупци и слепци!

Имайки предвид, че преобладаващото мнозинство от „жертвеното стадо” не се бори със съществуващото положение, всичко това може да изглежда като доброволен мазохизъм. В крайна сметка мълчанието е знак за съгласие. Не случайно най-идеалните роби са тези, които дори не осъзнават робството си. По същия начин огромното мнозинство от човечеството не знае, че е източникът на храна за паразитните същества и техните слуги.

С въвеждането на повсеместна компютъризация и дигитализация, както и прехвърлянето на контрола върху дейността на хората към изкуствения интелект, няма да има нужда от националните „елити“ като „междинна връзка“ на глобалното управление. Така че, помагайки на своите господари да установят „нов световен ред“ на Земята, те се приближават и до собственото си унищожение, което е точно зад ъгъла и в условията на тотален електронен контрол, наложен на човечеството, това ще се случи доста бързо.

Защо ли се опитват толкова да впишат съзнанието на хората в една комбинирана виртуална реалност? Защото така вече не е възможно да се разграничат реалните неща от виртуалните и следователно да се вземат адекватни решения. Освен това като по-далечна цел всички решения за хората ще се вземат чрез изкуствен интелект.

Не сме на една и съща лодка както с “дойното стадо”, така и с провъзгласилите се за “пастири”. Ние сме в един и същи ураган, но на различни лодки, в различни посоки!