неделя, 10 юли 2016 г.

Есенциални откровения

Свръхразумът знае инстинктивно кое е „добро” и проблемите се появяват само ако съзнателният разум упорито отказва да признае тази по-висша мъдрост. Изворът на познанието на свръхразума открива много пътища, повечето от които очевидно надхвърлят нашето възприятие на света посредством съзнателния разум. . .


Разумът на мнозинството хора е дресиран с командата за отказ да проумее т. нар. “паранормални явления” . И това не е само защото не го възприема, но и по друга причина. Ако се разбере, че същества от ефирния свят ( демони , привидения и др. ) са способни да проникват в този свят и активно да действат в него, се разрушава цялата система от представи, изградени от матричните постулати. Всички обичайни методи за борба с престъпниците стават непригодни. Оттам и целият опит , натрупан в правоохраняването за векове може да се счита за нищожен…


Никакъв шаблон не би могъл да издържи в объркването на име Хаос


Наблюдение : политиците живеят на гърба на малкия човек, а малкият човек се опитва да лавира със селски тарикатлъци между задушаващите постановления на една бюрокрация, заинтересована най-вече от собственото си оцеляване.


Необходимо е да бъдат различавани понятията Творец , Духовна еволюция, Космично предназначение на човека ( които наистина понастоящем са почти изцяло извън компетенцията на науката ) и църквата с нейните нелепи догми. Сега е налице различно разбиране за духовната свобода и отговорността пред духовния аз – за разлика от галимациите на православни и всякакви други религиозници, играещи си с чувство за “грях”, догми, национализъм и опитващи се да си възвърнат загубени от миналото позиции !


Както листата падат наесен и дървото се разлиства на пролет – така е и с нашето съществуване – без начало и край. А смъртта е измислена от някои “юнаци с накривени калпаци”, за да стресира хората и да ги държи в шах!


В Америка днес, и все повече в Западния Свят като цяло, действителните факти и истинни обяснения биват заточени в сферата на странната екстравагантност или лудостта. Само хора, които вярват на лъжите са социално одобрени и приети като „патриотични граждани“Неутралните инструменти в негативни ръце могат да бъдат използвани за зло , а в добри – за добро !
 
Понякога “величието” неустойчиво става
а “малкото нещо” пред очите избуява …