петък, 6 април 2018 г.

Есенциални откровения

Из мушитрънчета в нета:
” 1) Жертвите : Всички наоколо са виновни
2) Борците : Всички наоколо са виновни. Но аз мога да променя нещо… ако се боря с виновниците.
3) Търсачите : Струва ми се, че причината е у мен.Но за сега не знам… какво да правя с това. Ще търся отговори.
4) Играчите : Аз си знам… че всичко зависи от мен. Започвам да разбирам законите на Играта и играейки, да се ползвам от тях.
5) Аз създавам живота си така… както ми харесва. Аз влияя на другите.Помагам им да се развиват. Наслаждавам се на живота. Знам за какво съм тук.”Из мушитрънчета в нета:
– Ако всички станат пацифисти като теб, кой ще защитава Родината?
– А ако наистина стане така, тогава от кого ще има нужда да се защитава, умнико?

 За мен няма място за съмнение – мотивът при търсенето на окултно знание следва да е едно искрено желание за помагане на останалите, водещо и до жертва на личното его. Ако не е подбудено от такава мотивация, окултното знание е опасно!


Куриози в лъвски дози:
Без да уважавате себе си, няма да можете да уважавате и останалите форми на живот, и по този начин никога няма да вникнете в тайните им. Уважението е форма на любов и това също е “ключ” за познанието!

 Човек, който съзнава своето невежество е в положение да направи първата стъпка към познанието. Но нищо ценно не може да се постигне без постоянно усилие. Не съществуват специални “дарби” или “щастие”. Всичко, което човек е или има, е резултат от усилие. Вярно е, че и онова, което му липсва в сравнение с друг е латентно у него и подлежи на развитие чрез подходящите за Висшия му Аз методи.


Мушитрънчета:
“Животът е сън”. Но има и допълнителна версия: сегашното ни положение е следствие на един от ходовете в Играта, и не е изключено този ход да е бил най-удачния. Но “времето” не спи, Играта продължава, време е да се направи следващия ход. Време е за разбуждане!Куриози в лъвски дози:
Учените отбелязват, че характерната черта на мравки, пчели, термити е тяхнaтa статичнa, консервативна, основана на неизменни стереотипи организация на живот, където кошерите и мравуняците са аналози на човешките градове с техните “складове”, “казарми”, “ясли” и дори “фабрики” и ” плантации”. Въпреки това, тази цивилизация е толкова статична, че не преживява абсолютно никакъв напредък в развитието си.Мушитрънчета:
Да замълчиш, когато си прав или знаеш повече – наистина е много готино! В края на краищата умението да мълчиш идва след умението да говориш, а в действителност това е от изключителна важност за много моменти!Мушитрънчета:
Към наивно вярващите във всемогъщието на своя “идол” – бил той Исус, Мохамед, Буда и т.н. Представете си, че в безкрайната вселена има ефирни планети, където живеят духовни същности, които нищо не знаят за вашите идоли, за Земята, че дори и за “закона за реинкарнацията”. И при това забележете, живеят нормално, осъзнавайки Абсолюта, Единството и Духа!

 На езотерично подготвения е известно, че някои хора, притежаващи определена власт, биват управлявани на астрално ниво от рептилоидни същности. За тези, за които е непонятно ще разясня: въпросните същности заставят своите човешки оръдия да вземат решения и да се държат по такъв начин, за да предизвикат у гледащите ги хора низш вибрационен енергиен поток, който да подхранва съответните егрегори!


Куриози в лъвски дози:
Защо по принцип се обръща голямо внимание на детската чистота? Едно “малко дете” не е изпълнено с излишно самочувствие за висше знание, самовлюбеност, нито пък се нуждае да изглежда мъдро. То е откровено невежо, свободно от предразсъдъчни мнения и именно поради това – крайно възприемчиво и способно да се учи. Детето задържа полученото знание, докато неговата валидност се докаже или опровергае.Куриози в лъвски дози:
Не съществуват никакви “половинки” или “пламъци-близнаци”. Има две самостоятелни вселени, решили да бъдат заедно!


Мушитрънчета:
Самосъжалението е угаждане на егото и отричане на собствената сила като космическо същество!
 
 
 Развлеченията, измислени от хората (и по-скоро от техните “овчари”), независимо за колко превъзходни биват представяни – си остават само жалки опити за забрава на порочния кръг – да ядат, за да живеят, и да живеят, за да ядат. Що се отнася до мен, това е наистина доста пагубно за съзнанието! В това си проявление сме хора, и като такива е къде по-удачно да се учим и обогатяваме, за да разкриваме все нови и нови “недостижими” светове!

 


 
 Куриози в лъвски дози:
Изразът “Ти си прав да го разбираш по своему” убива спора още в зародиш
 


 
 
Куриози в лъвски дози:
Най-висшата степен на преструвка е да забравиш това, на което се преструваш. Върху това се крепи и цялата земна Игра!


Мушитрънчета:
Всяко утвърждение е истинно, понеже отразява кръгозора на изричащия го!
 
 
 Куриози в лъвски дози:
Всички “наши” мисли всъщност не ни принадлежат. Те не се зараждат в мозъка, както мислят материалистите, не ги произвежда съзнанието, както смятат по-напредналите. Ние просто ги улавяме чрез менталното си “тяло”, работещо като приемник, настроен на определена вълна-станция! Мислите могат да са възвишени, рутинни или откровено упадъчни и зависят само от текущата ни настройка – резонирането с един или друг слой от всеобщото ментално поле. Също така мислите могат да бъдат нашепвани от различни ефирни същности, които са в резонанс с нашата настройка. И така ние възприемаме мислите, отъждествяваме се с тях… и започваме да ги считаме за “свои”.