Монахът бавно наля чай , подаде на госта си едната чаша и попита :
- Какво се е случило , за да дойдеш днес при мен ?
- Тъжен съм, Монахо , защото разбрах как моята годеница ме е мамила през цялото време – отвърна гостенина . – Винаги се стремях да засвидетелствам своето внимание , но … 
- Защо така приемаш нещата ? Всичко проявено се развива на цикли . За някакъв миг пътищата на проявените частички се сливат …
- Прав сте Монахо , бедата е там, че тя е забегнала с млад и имотен мъж , сякаш й е малко това, което имаше с мен !
- Нима си истински учуден от факта ? Почитанието на физическата красота , култът към плътската любов, трескавият ламтеж за пари и материални придобивки , които властват понастоящем , не могат да не се отразят пагубно върху душата на човека и да не изкривят всяка представа за морални стойности…
- Каква любов е това тогава , аз бях излъган … Не мога да го простя !
- Опитай се да погледнеш на случилото се от една панорамна гледна точка . Когато загубиш нещо , това обикновено е отворена врата към друго . Истинската любов невинаги дава на получателя си очакваното, но винаги това , което е най-доброто за развитието му !