четвъртък, 30 април 2015 г.

Канализирането на личната енергия

Интересувайки се само от едното земнo битие, хората разпиляват енергията си напразно, даже не подозирайки за това. Но картината е по-мащабна : “тъмните хакери” са канализирали въпросната енергия, давайки на хората най-разнообразни направления за мисли и разговори, за да ги източват по този начин. Такива направления са : обучението и работата ; покупките на зададени по рекламите продукти ; държавни , църковни и други празници, които са планирани предварително ; всякакви нововъведения в държавен мащаб, които обаче не е задължително да бъдат пуснати в обръщение , тъй като разчетът е друг – енергийно източване ; религиите като вярване в “бог” ; войни , всякакъв вид конфликти и т.н.
Всичката енергия се канализира към този, който е създал това или онова направление за хорските мисли, след което я използва по своя преценка , която практиката е доказала, че в повечето случаи е в ущърб на хората !
събота, 11 април 2015 г.

Сляпа вяра или знание

Има голяма разлика между вяра и знание . Пример – вярата в почти пълното всемогъщество на “бесовете”, в това, че ефирните светове не могат да бъдат изследвани – било самостоятелно, било с научни методи, както и догмите за “единствен живот”, “вечно блаженство” или “вечно наказание”, “първороден грях” и пр. – това са елементи от съвременната християнска догматика , които са твърде примитивни и едностранчиви …
Освен това, заставайки в позицията на “раб Божий”, човек си прегражда пътя към хармоничното еволюционно развитие, към осъзнаването на своята мисия, към истинското въодушевление.
Време е вече да се осъзнае : духовността и другите светове – това са въпроси основно на знания и логика, а не на идеология и вярвания. Поради това няма и най-малка причина да оставим този въпрос на “милостта” на църковници и всякакви други “жреци”, лицензирани от съществуващата държавна политическа машина да продължават мрака на невежеството и да овладяват съзнанието на нашите съвременници.