неделя, 13 септември 2020 г.

Есенциални откровения

 Не смятам Сърцето за старомоден артикул. Напротив – то е признак, че си някой в това време на изкривени ценности и кухи екзалтации!

 

 Поемеш ли пътя на осъзнаването, започват най-различни процеси – очистване на ефирната структура, отпадане на жертвените програми и в резултат – кръгът на общуване значително ще намалее. Старите и паразитни честоти ще изчезват, а новите ще се появят в ограничен брой. Вампирите и интересчийте в края на краищата ще ви изоставят.

 

 Заговори ли се за световната конспирация, мнозина от “образованите” глупци се отричат от нея, само и само да изглеждат цивилизовани. Един вид – такова нещо “няма и не може да го има”. А това, което става по света е само стечение на обстоятелствата. Но по някаква причина на никой от тези “умници” не става ясно, че такова стечение има една, винаги една и съща посока – унищожение.

 

 

Само за ценители:

Знаете ли, че произходът на думата “религия” е от латинското “re ligare”: re – обратно и ligare – обвързвам, стягам, което буквално значи “обратно (към) обвързване”!

 

 Теорията на Чарлз Дарвин според мен обслужва определен интерес – да се внуши на хората, че те също са животни, само че разумни, поради което и законът на джунглата – “побеждава по-силния”, да стане за човешката общност напълно приемлив. Масоните имат основна роля за внедряването на тази идея в съзнанието на хората, създавайки масонската колективна запазена марка “Теория на Чарлз Дарвин”

 

 Имам си едни познати от квартала, които при среща редовно ме осведомяват за съобщени по новините “масови трагедии с човешки жертви” . Слушал съм ги търпеливо , без да вземам отношение , но напоследък реших да им кажа поне в общи линии за тъмните хакери , които направляват и се възползват за зареждане от подобни случаи . Подчертах , че само масово осъзнаване на тези факти може да сложи началото за преобразяване на картинката. Репликата към мен след всичко това бе “Ми то тогава ако стане както казваш ще се срути целия ни свят!” … Нямам какво да добавя към това

 

 С помощта на нашия ум, включващ мотивация и емоции, ние можем да повлияем на възможностите и да ги превърнем във вероятности. Всичко е взаимосвързано в тази цялостна система; разликата е само в силата на съзнаващото съзнание. В зоната на ума не съществуват пространство и време!

 

 Да разгледаме следния пример: двама приятели седят в затвора и се намират в една килия; и двамата все някога ще излязат на свобода, но единият от тях излиза по-рано от другия. Приятелско отношение ли би било, ако останалия в затвора е печален от факта, че неговия приятел е излязъл на свобода преди него? Точно така стои положението и с близките по дух хора на земята: този, който си отива пръв, се освобождава по-рано и ние можем само да го поздравим и търпеливо да изчакаме да дойде и нашия ред

 

 Нито един от нашите спомени не е фиксиран, непроменящ се фрагмент от живота като снимката или видеото. Всеки от тях през целия ни живот е непрекъснато обработван от нашето въображение, нашият променящ се светоглед, всички наши спомени са изкривени и коригирани от нашето съзнание, и особено от нашето подсъзнание до сегашното време, към сегашния ни “Аз”…

 

 Там, където са фанатизма и сляпата вяра, обезателно има слуги на тъмните господари, маскирани с различни религиозни и идеологически течения и действащи на принципите на тоталитарните секти, изискващи сляпа вяра в догмите и подчинение на волята на вожда (бил той гуру, учител, лидер) и на други овчари на “стадото”!

 

 Често пъти съм се учудвал на наивността и ограничеността на срещаното в псевдоезотеричната литература понятие “Свят на душите”. Отвъден – това не е “свят на душите”, а астрален, ментален и т.н. планове на ефирния свят, където освен напусналите физическа обвивка хора (да не говорим за животни и растения), живеят и същности, които или още не са дорасли за въплъщение в материалното, или вече са го преминали успешно, или дори вървящи по друга еволюционна пътека, не изпитващи нужда от плътно тяло!

 

 Ако базата, представяща миналото и настоящето е лъжлива, което води след себе си и неразбиране на същността на проявеното, то никой не би имал разбиране за истинския смисъл на живота (затова и битуват мнения като “Животът е кучка, а после умираш”)!

 

 С какво се характеризира сегашният научно-технически прогрес? С това, че има голямо развитие на технологиите, но в същото време човечеството деградира. То максимално адаптира психичната си нагласа към законите на допустимостта в пазарните отношения и като следствие – се превръща в абсолютно неморално!

 

 Срещал съм призиви към зрителите да не търсят “скрити замисли” във филмите, а да се отпуснат, за да имат пълно удоволствие от гледането. Такава психологическа установка създава нужната почва за манипулация на съзнанието. А и да не забравяме – продукциите на “Холивуд” са таблото за съобщения на илюминатите!

 

 Преди да се започне обвинение към другите (например към съседен народ) за собствените беди, постарайте се да помислите самостоятелно на кого е изгодно да се унищожавате един другиго в братоубийствени войни и кой в крайна сметка печели от това. Е, ако ви харесва ролята на “пушечно месо”, умиращо за интересите даже не на своите, а на чужди олигарси и всякакви производни на “елита”, то можете и занапред да вярвате в истинността на пропагандата, която те ви втълпяват. Може би, все някога ще осъзнаете в каква деформирана от гледна точка на описваният свят картина сте живели всичките тези години…

 

 По света съществува една закономерност: във всички т. нар. “развити страни” средствата за масова ДЕЗИНФОРМАЦИЯ са оглавени не от представители на коренното население, а от чужденци, най-вече ционисти. Това е световен общ информационен знаменател. И чрез него протича манипулирането на биоавтоматите от цял свят!