неделя, 16 октомври 2016 г.

Есенциални откровения

Наименованията трудно могат да обхванат истинската същност на нещата !


Всички ние сме програми. Взаимодействайки с дргуи програми, можем да променим себе си, както и влияем върху промяната на другите в една или друга степен. Например разликата между програмата-човек и програмата-камък се състои в това, че първата има голям творчески потенциал – зачатки за програмата на Творец, и не се асоциира с околната среда поради наличието на егото, постоянно изменящо своята поляризация (настроение) в зависимост от импулсите, идващи от околната среда. Камъкът също така “знае и помни” (има информация на атомно ниво) за своята принадлежност към единния организъм, но той изпълнява друга задача, намира се в друго информационно състояние и най-вече – не е изпълнен с его


Преди време експериментирахме с един приятел – оказа се, че в сънното състояние можеш да се разделяш на много “холограми”, които от своя страна се свързват с други такива и оттам различни версии за сън при всеки …


Има голяма разлика между вяра и знание . Пример – вярата в почти пълното всемогъщество на “бесовете”, в това, че ефирните светове не могат да бъдат изследвани – било самостоятелно, било с научни методи, както и догмите за “единствен живот”, “вечно блаженство” или “вечно наказание”, “първороден грях” и пр. – това са елементи от съвременната християнска догматика , които са твърде примитивни и едностранчиви …


Заставайки в позицията на “раб Божий”, човек си прегражда пътя към хармоничното еволюционно развитие, към осъзнаването на своята мисия, към истинското въодушевление.Едва ли трябва да се очаква единна концепция, която да устрои всички.


Щастието може да бъде охарактеризирано като една измислица , отразяваща индивидуалното виждане на всеки за състояние на блаженство …. с което отново се потвърждава колко относителни стойности управляват проявеното съзнание


Винаги трябва да се изкачиш на “билото” за да видиш ,че има още неизследвани висини…


Една от наглите лъжи на системата без душа : само продажбите на стоки и услуги носят пари , а всичко останало струва пари . Купете си здраве, купете си щастие , купете си истинска и искрена любов, купете си още някоя годинка живот. Не, чувства, скрупули, интелект, ценностна система не подлежат на закупуване !