неделя, 8 май 2022 г.

Есенциални откровения

 Един от основните страхове, който постоянно присъства в живота на съвременния човек, е страхът от смъртта. Но той присъства само, защото се опитаха да ни убедят и то с много конкретна цел, че със смъртта на физическото тяло уж умира и нашето съзнание. Естествено, всичко това е било необходимо, за да стане човечеството по-контролируемо от паразитната сила, която го е окупирала. За да се внушат на човечеството паразитни деградивни стойности на хищници-потребители, превръщайки го в роби на технократския свят и системата от фалшиви “ценности” и “знания”.


Техническият прогрес има огромно разнообразие от машини, но машината не притежава духовност.
Обслужвайки машините и посвещавайки цялото си време на тях, човек губи духовността. Духовност, които са имали нашите предци, имали само най-примитивни инструменти


Факт е, че сега много хора са толкова „разпокъсани“, но и те самите не желаят да разширят съзнанието си извън границите на потребител и обикновен гражданин. Сега процесът на деградация на душите на земята е придобил такива размери, че е невъзможно да се спре без участието на самите засегнати. И „камшикът“ често е, макар и не единственото, но доста ефективно средство да ги събуди от духовен сън.


Често се случва да ни нападат словесно неприятни по излъчване хора. С времето се убедих, че по-добрия вариант е да не им се отговаря, като по този начин се проявява качеството на прозрачност на нивото на астралното тяло и липса на реакция на обидни словоформи. Това значително ще усложни живота в реалността на този бот, който ви е нападнал.


Илюминатите и техните слуги ни тласкат към технофашизъм, но целта им тук не са парите. Те вече са прекомерно богати и всъщност се нуждаят от повече власт над хората и техния живот. В тази пирамида, която са създали и укрепват, те ще са на върха, а другите отдолу ще съществуват само ако им позволят!


За съжаление много хора вече са с промити съзнания, страхливи и слаби. Ако не беше така, кукловодите нямаше да успеят толкова лесно да се наложат над тях, като над стадо овце, с което могат да си правят каквото пожелаят. Това е само продължение на прастарата игра “разделяй и владей”. Широките народни маси са заети да се мразят и унищожават взаимно, вместо да се опълчат на общия враг!