неделя, 15 септември 2019 г.

Есенциални откровения

Как “елитът” продължава да контролира положението в глобален мащаб? Те са царе на мимикрията, използвайки методи на лъже-трансформацията и информационна война, с които създават виртуална реалност, която включва фалшив образ за самите тях и фалшиви цели за цялото “паство”, размивайки и фалшифицирайки техните основни досегашни устои! В същото време този елит е стриктен по отношение запазването на собствената идентичност!

 Сега, когато вече има толкова направено и узнато, да се отричат или игнорират доказателства от областта на мистиката, окултното, уфологията – това означава да не се покаже собствена проницателност (както сигурно мнозина преполагат), а само на показ излиза глупостта, невежеството и късогледството!

 Когато останеш сам със себе си, тогава си най-истински и осъзнаваш за себе си всичко, което никога не си разказвал на някого от околните. Ето това вече може да се нарече “път към Бога” и възвръщане към своя източник!

 Ако даден въпрос/проблем няма решение /което се случва изключително рядко/, това създава условия за създаване на нови варианти, с които се променя и основната матрица ! ( И една закачка в цялата картинка : на моменти може да се опише така : защо да пълзим, след като можем да летим )

 Доста чужд ми е всякакъв стремеж към материално преуспяване и кариерен растеж. Интересите ми са извън пределите на тази матричка. И заради това в материален план съм удовлетворен само от минималните доходи, обезпечаващи съществувание на физически план!

 Препоръчително е замисляне над това, че светът, в който сме принудени да съществуваме е само отражение на съвършено различни събития, които произхождат извън общочовешката парадигма, наложена от разни “юнаци с накривени калпаци”!

 Колко по-различно би било, ако с ясни и достъпни понятия се изложат и разтълкуват на хората като цяло същността на Бога и отвъдния живот. Но вместо това, чрез използването на страх, суеверия, догми на вярата и най-различни форми на вероизповедания, един кръг от заинтересовани държат човечеството в зависимост и то до ден-днешен все още не е постигнало освободеност, понеже няма и яснота по гореспоменатите въпроси!

 Както излиза, най-страшния жанр не са филмите на ужасите. Изпреварват ги светлите и добри измислени истории за любовта. Те заставят хората да вярват и да търсят това, което го няма!

 Възприемането на проявление от ефирен характер става на по-висока скорост от възприемането на обичайната физическа реалност. И ето защо ако изведнъж нещо ви се е “показало”, то това не е точно показване, а сте уловили мимолетно ефирно проявление!

 Размислих се за военните празници с маршовете и бойната техника, с което мисловно се поддържа състояние на война, подхранвайки с масови изблици на енергия тази същата военна реалност. Ако там се вкарат огромни количества енергия, тя може да се използва и като вид резервоар в интерес на създалите тази реалност за всякакви техни нужди. Достатъчно за целта е да се навърже тематиката, да се активира препълнения резервоар и да се настрои честотата на предавателния канал. В качеството на проводници са живите хора, които използват еднакви емоционални вълни за старото и новото събитие!

 Реалността може да се изменя, а по-точно да се редактират понятията, върху които тя се базира! Пример – някога на всеки са казвали, че човек не може да лети, но сега са на разположение данни, не оставящи съмнение в способностите на отделни индивиди за левитиране!

 Целият умствен и разсъдъчен живот, проявяващ се в тялото, се отнася към духа, а не към тялото!

 Каквото и да се твърди за “скептицизма”, самото съществувание показва, че много по-полезно и ценно е умението да излизаш извън пределите на догмите и да виждаш по-надалеч от носа си!

 Можем да отсеем три типа съзнание у хората, живеещи на Земята: материалистично (битово), религиозно (фанатично) и метафизично (трансцендентно)

 Дали се боите от привидения? И защо? Ако например в течение на живота сте имали добър приятел, който е бил до вас, то няма никакви причини за него да ви бъде по-малко приятел и след като е преминал от другата страна на съществуване. А повечето се боят от привиденията, понеже това е нещо различно от нас, защото религията учи, че те не съществуват или могат да бъдат видени само ако си магьосник или си приближен на магьосници, или нещо от този род. Страхът е от това, което не се разбира и си струва да се позамисли човек над това – какво ли би било, ако нямаше паспорти и езикови бариери, ако имаше по-малко войни…

 Страхът всъщност е енергийна астрална форма, която се внедрява в ума и го обхваща напълно в случай на “стеснено” съзнание. “Широкото” съзнание е по-високо от подобно отъждествяване, поради което страхът не намира почва там!