неделя, 11 септември 2016 г.

Есенциални откровения

Светлината и тъмнината съществуват за нашите очи – сензорните датчици на човешкото тяло. Във Вселената съществуват “честотни колебания” на елементарните частици и в зависимост от полюcите на диапазона възприемаме светлина, звук, енергия …Когато става дума за любов, това не означава непременно някакво конкретно действие. Човек може изобщо нищо да не върши , а просто да излъчва …Ако не виждате клопките, ще трябва да минете през всичко, докато ги видите. Защото ако не ги виждате, те са единственият ви учител, единственият начин да разберете нещо новоЗа да си обясним по-пълно защо има разлики при възприемане на привидно една и съща реалност е добре да имаме предвид какво може да бъде общ източник на възприятие . Това са : – наличието на информационен поток на възприятие , изходящ от някакъв източник ; – наличието на определено съгласуване при обработката на този информационен поток за различните субекти, без което не биха могли да бъдат част от реалностите един към друг. Никакво взаимодействие и разбиране, никаква комуникация не биха били възможни без този фактор !Когато очакването отпадне, започва свободно приемане на външните събития без разнопосочен резонанс към тях и съответно преминаване на съзнанието на друг честотен диапазонИма един въпрос , който винаги е вълнувал хората и сега е по-актуален от всякога – за произхода на личното “аз” на всеки индивидуум, неговото безсмъртие, ограничеността във време и пространство на текущата земна личност, както и отношенията му с Глобалното Макрокосмическо Съзнание ( тук е известно и под името Бог ). От това по какъв начин всеки от нас ще разреши за себе си този въпрос ще зависи както нашето отношение към своя живот и живота на другите същества, така и светът , който обитаваме, тъй като в него човекът не е единствен обитател …Всяка форма на поклонение и преклонение всъщност е доброволно/доброзорно ограничение на личната свобода и развитие. А всяко ограничаване на свободата е характерен признак на принадлежност към тъмните хакери !Главната “противоотрова” срещу страха при занимания с метафизични опити е знанието. Преди да се започне сериозно занимание и проучване по дадена тема си струва да се прочете повече сериозна литература, а не да се черпят сведения от някои холивудски трилъри, чиято цел не може да бъде определена в интерес на изясняване истинското положение на феномените.  За субективното ни съзнание са били необходими поредици от баланси – сили и фактори, които да придадат на преживяванията ни структурата, ко­ято те имат. В случая в думата „баланс” не влагам нейния разгово­рен смисъл, касаещ емоциите ни, които все трябвало да бъдат в баланс – нито много силни, нито много слаби. За мен балансът има много по-дълбоко, основно, фундаментално значение Понятието за хармония е доста относително – подобно на твърдите участъци в тресавището : в даден момент са на едно място , после на друго …