събота, 19 октомври 2019 г.

Есенциални откровения

На всеки му се е случвало – инстинктивна нетърпимост към някои хора още от пръв поглед. Това са антипатични духове, които веднага се разпознават един другиго, без да имат нужда от разговор. Разбира се, инстинктивното разпознаване е валидно и при симпатията от пръв поглед!

 Винаги съм споделял, че с тази матричка и планетка далеч не се изчерпва проявеното съзнание в действие. Има още толкова много разнообразни светове за изследване и дори създаване!

 Какво би станало, ако в живота ни не съществуват елементите време и пари. Щяхме да живеем в коренно различен свят

 Хората с материалистично съзнание са загрижени изключително за своите материални нужди: семейство, заплата, прехрана и всичко, свързано с това. При това на тях им е доста трудно или невъзможно да си представят, че живота има някакво предназначение, излизащо извън рамките на всичко гореспоменато. Те се отъждествяват със своето физическо тяло, осмисляйки своя вътрешен свят като краен продукт на физиологични процеси!

 Не е от особено приятните, но… в съвременното общество можеш да се развиваш само ВЪПРЕКИ него, а не БЛАГОДАРЕНИЕ на него!

 Цивилизация е възможна само там, където има свобода на личността. А и за да има наистина интелектуална база, са нужни свободни хора, само те знаят как да творят…

 Тялото е инструмент на болката; дори това да не е основната причина, то поне е важна причина. Душата има възприятие за тази болка; това възприятие е следствие от тази важна причина. Спомнянето на пренесената болка, което тя запазва, може да бъде много болезнено, но не може да има физическо действие. Наистина нито студ, нито топлина не могат да разклатят елементите, които оформят душата; Душата не може да замръзне или да изгори.

 Всеки може да определи влечението си към собствената истина за ново познание само с усета си за комфорт или дискомфорт (или както е прието да се тълкува – с интуицията)!

 Самоубедил съм се, че в хода на духовната си практика е добре на моменти да се посмееш над себе си, да поиграеш на клоун, което от своя страна изкоренява чувството за собствената значимост. Важно е и да усещаш кога е на място да го правиш. Увлечението в противен случай води само до голо позьорство и енергийно изтощение!

 Моите ценности са от извън материален характер. Не се привързвам към вещи и явления от физическия свят. И поради това ми е леко, когато дойде момент да го напусна. От друга страна, пред мен с цялата си острота е стоял проблема с т. нар. “заземяване”. За да има поне известен успех пребиваването тук е нужно поне някакво закотвяне в плътната реалност, което при отсъствие на привързаност към материята никак не е лека задача. Поради това, изключително в рамките на “контролирана глупост” някак се стиковам с определени елементи от света, което да подсигури минималния комфорт, необходим за ситуацията. Разбира се, в точното време симулираните привързвания биват лесно отхвърляни и се устремяваш към истинските си ценности!

 Душата е много неща, събрани в едно – съзнание, импулс за развитие, Наблюдател и Творец!

 Все повече си мисля: може би е кодирана идеята, че да полетиш е възможно само, след като преди това си бил овъргалян до уши в калта и си изстрадал безчислените падения!

 Мислиш си, че си достигнал кулминационната точка от личното си пътешествие? Но впоследствие откриваш, че тя е само поредно начало!

 Замислих се за ролята на т. нар. “прогресори” – покрай “Трудно е да бъдеш бог”. В крайна сметка се оказва, че те не могат да направят нищо със стадото от псевдоразумни, старателно стъпкващи най-добрите си представители хора. Ето защо изглеждат толкова наивни опитите за спасение от ръцете на убийците и тълпата на учените и поетите, все едно да гасиш пожар с чаша вода. Красив жест, но….

 Упорито ни подготвят за тотална чипизация: повсеместно въвеждат единни електронни карти, електронни паспорти. На ред идва вкарването в организма на микрочипове, превръщащи хората в роботизирани биоорганизми, изпълняващи сляпо заповедите на властите. Неслучайно в “Матрицата” Морфей показа на Нео една батерия!

 Голяма част от хората живеят по стандартните клишета на човешкия живот. Животът им е “по-разбираем” и психологически по-лесен. Друга част от хората реализира по-нестандартни варианти на живот, което ги сблъсква с много трудности. А още по-малка част от хората, които живеят самостоятелно, се опитва да генерира нови идеи. Наградата за това е ускорение на еволюцията!