сряда, 7 февруари 2018 г.

Есенциални откровения

Ако има “пространство-време” в някои светове, създадени от съзнанието, от това не следва, че тази характеристика задължително присъства във всички сътворени светове. Тъй като тази характеристика не е универсална, тя може да се разглежда като частен случай. Следователно, да се говори, че нещо някога е започнало или някога ще свърши – е безсмислено. Един от изводите: съзнанието е вечно. A формите, при условията, в които те са поставени от съзнанието в пространство-времевата рамка могат да не бъдат вечни, а могат и да са.


 В този сегмент от “битието” някои форми на съзнание съществуват в рамката на пространство-време и този “отрязък” се нарича “реалност”. Освен това, ние не си спомняме подробности за други “животи” и не знаем за бъдещето. Въз основа само на този факт мнозина уверено твърдят за ограничеността на съзнанието. Въпреки че фактите и “спомени” от минали съществувания под други форми постоянно ни свидетелстват за друг ред на нещатаКуриози в лъвски дози:
Поставете си за цел не обект, а процес. В противен случай бъдете готови за разочарование!


Съществува ли Вселената само в съзнанието на индивида, или тя е продукт на взаимодействие между един безкраен набор от съзнания-индивиди – няма значение. Това всеки има правото да решава, както пожелае. “Място” има достатъчно за безкраен набор от безкрайните вселени, творени от безкраен брой съзнания

Куриози в лъвски дози:
Не се удивявайте на това, че съществувате. Без вас абсолютното Вечно Битие би било непълно, а следователно несъвършено!Мушитрънчета:
Хората, които са свикнали да живеят в 3-измернo и твърдо на допир пространство не могат да се преселят например в аквариума, те се нуждаят не само от въздуха, но и от опорна точка. За рибите водата е тяхната нестабилна, но удобна опора. И ако се озове на брега на нашата твърда реалност рибата загива. Ето защо на всеки му е добре там, където е в момента
 
 
 
 Мушитрънчета:
Разкривайки у себе си висотата на духа, неизбежно ще ти се наложи да се спуснеш в “ада” на безсъзнателното, за да го осветлиш. Без това просветлението остава непълно!
 
 
 
 Куриози в лъвски дози:
Няма смисъл да си давате самооценки – духът не се нуждае от оценката на разума, понеже именно той е създал разума
 
 
 
 Колкото по-силна е светлината, толкова по-дълбочинна е сянката, която тя хвърля. Колкото по-високи са нашите идеали, толкова по-добре можем да видим недостатъците си
 
 
 
 Мушитрънчета:
Ако не положиш възможните усилия да формираш своята реалност сам/а, вместо вас това ще направят други. И при това не по вашите условия!
 
 
 
 Куриози в лъвски дози:
Налага ти се да обитаваш на “дъното”? С една много приятна гледна точка можеш да неутрализираш опитите му да те асимилира – това е Безсмъртието!
 
 
 
 Куриози в лъвски дози:
За мен Битието е тотално. Такова явление като “небитие” може да се разгледа не като антитеза, а просто като някакъв частен и абсолютно временен аспект на всеобщото Битие
 
 
 
 Реалистичните приказки са истории от други реалности, зафиксирани в ноосферата – библиотеката на космическия разум. Именно оттам те се проявяват в книги, филми и игри
 
 
 Мушитрънчета:
За да преодоляваш всякакви препятствия ти е достатъчно да считаш, че умееш да преминаваш през стените!

 Няма съмнение, че според заложените команди в тялото законът е “оцелява най-силния”. Но еволюцията на Духа, оживяващ това тяло изисква Сътрудничество. И докато човек вярва, че “силния има право”, това способства за просперитета и укрепване на физическата форма. Ако наистина тялото изчерпваше всичко, това щеше да е единствения възможен начин на живот за човеците. Тогава обаче става ясно, че онова, което подтиква човека към по-великодушни постъпки с другите всъщност не идва от тялото, а от друг, по-висш източник. Освен това той трябва да е с по-голяма сила от тази на тялото, защото в противен случай неговите желания не биха могли да бъдат преодолени и то да бъде принудено да си сътрудничи с тези, които са физически по-слаби…Мушитрънчета:
Ако вие не говорите това, което мислите и не правите това, което говорите, то всъщност не живеете и точно Вие!