неделя, 17 януари 2016 г.

Есенциални откровения

Духовността и другите светове – това са въпроси основно на знания и логика, а не на идеология и вярвания. Поради това няма и най-малка причина да оставим този въпрос на “милостта” на църковници и всякакви други “жреци”, лицензирани от съществуващата държавна политическа машина да продължават мрака на невежеството и да овладяват съзнанието на нашите съвременници. Почетно задължение на всеки мислещ и уважаващ себе си човек е да разпространява обективните познания по тези въпроси, колкото е възможно повече.Достигналите “дългия живот” следват безкрайността , а достигналите “късия живот” – случайностите …


Да вярваш в нещо се отнася само за хора , които или не знаят нищо, или знаят прекалено малко !


Земният живот е един огромен мравуняк . Повечето постъпват така, че нараняват другите . Това си е чиста форма на сън, при това с явен дисбаланс …


Действието е приятно нещо, но втасването е по-важно


В основата на проявеното съзнание в действие съществува една глобална информационна първооснова ( образуването чрез завихряния на ефирните полета и още нещо ) , структурирани в система , притежаваща неограничени интелектуални възможности ( акашови полета ) , както и естеството на информацията за всички неща – т.е. взаимодействащите си частици в Битието


Сляпата вяра се отличава от просветеното знание по това, че тя се основава на спекулации, въведени от някого, който е извън задълбочените проучвания , а знанията са изградени върху доказани факти. Такава вяра прави хората податливи роби. Сляпата вяра може да се използва и за лична изгода. Сега религиозната структура е силно политизирана и просто обслужва интересите на властимащите


Свободата от оковите на материята не е за безделие, а за прилагането на по-добрите възможности!


Научният напредък без духовността е като тяло без душа
Всяка нова инкарнация е обективиране на една и съща обща “идея” – идеята на конкретния индивидуален “Аз”. И цялата тази идея присъства във всяка една от моите инкарнации във формата на дълбоките слоеве на “мисловния фон” на всички мои чувствени преживявания