неделя, 8 май 2022 г.

Есенциални откровения

 Един от основните страхове, който постоянно присъства в живота на съвременния човек, е страхът от смъртта. Но той присъства само, защото се опитаха да ни убедят и то с много конкретна цел, че със смъртта на физическото тяло уж умира и нашето съзнание. Естествено, всичко това е било необходимо, за да стане човечеството по-контролируемо от паразитната сила, която го е окупирала. За да се внушат на човечеството паразитни деградивни стойности на хищници-потребители, превръщайки го в роби на технократския свят и системата от фалшиви “ценности” и “знания”.


Техническият прогрес има огромно разнообразие от машини, но машината не притежава духовност.
Обслужвайки машините и посвещавайки цялото си време на тях, човек губи духовността. Духовност, които са имали нашите предци, имали само най-примитивни инструменти


Факт е, че сега много хора са толкова „разпокъсани“, но и те самите не желаят да разширят съзнанието си извън границите на потребител и обикновен гражданин. Сега процесът на деградация на душите на земята е придобил такива размери, че е невъзможно да се спре без участието на самите засегнати. И „камшикът“ често е, макар и не единственото, но доста ефективно средство да ги събуди от духовен сън.


Често се случва да ни нападат словесно неприятни по излъчване хора. С времето се убедих, че по-добрия вариант е да не им се отговаря, като по този начин се проявява качеството на прозрачност на нивото на астралното тяло и липса на реакция на обидни словоформи. Това значително ще усложни живота в реалността на този бот, който ви е нападнал.


Илюминатите и техните слуги ни тласкат към технофашизъм, но целта им тук не са парите. Те вече са прекомерно богати и всъщност се нуждаят от повече власт над хората и техния живот. В тази пирамида, която са създали и укрепват, те ще са на върха, а другите отдолу ще съществуват само ако им позволят!


За съжаление много хора вече са с промити съзнания, страхливи и слаби. Ако не беше така, кукловодите нямаше да успеят толкова лесно да се наложат над тях, като над стадо овце, с което могат да си правят каквото пожелаят. Това е само продължение на прастарата игра “разделяй и владей”. Широките народни маси са заети да се мразят и унищожават взаимно, вместо да се опълчат на общия враг!
понеделник, 17 януари 2022 г.

Есенциални откровения

 За матричката е удобно, ако хората живеят само по инстинкти. Така е много по-лесно да бъдат управлявани. По същество – това вече не са носители на съзнание, а живи, ходещи компютри!

Има мнение, че парите правят човека свободен. Това е утопия. Свободен е само този, който ги отпечатва. Може да си позволи всичко, което иска. Засега, естествено, има търсене на фалшивите му хартийки. Но ако никой не се нуждае от парите, за него ще остане само да си окачи примката. За такива загубата на пари и власт е равносилна на смърт.

Би трябвало да обърнете внимание на алюзията за война срещу биотероризма и тираничния призив към общ страх, за да се оправдае засиленото наблюдение. Това ми напомня на Збигнев Бжежински, който писа за идващата технотронна ера. Той каза, че „скоро ще бъде възможно да се наблюдава всеки гражданин почти непрекъснато и да се актуализират актуални пълни файлове, съдържащи дори най-личната информация за гражданина. Тези файлове ще бъдат предмет на незабавно извличане от властите”

Информационното въздействие, ако не срещне противопоставяне, може да унищожи човек до основите. То може да разбие на пух и прах всяка идея, излизаща извън тесните матрични рамки. Не може да се опише всичко, което информационното въздействие може да направи: това е унищожаване на морала, на безкористните отношения…
А кой бърбори безкрайно на синия екран? Предимно представители на съвременното жречество. Освен световните медии, тези хора контролират холивудското и европейското кино, контролират масовата култура, наркотрафика и порнобизнеса. Освен това, “редовите бойци” от тяхната армия, където е възможно, придобиват имущество и власт.

Според прозореца на възможностите на Овертон, за всяка идея или проблем в обществото има т.нар прозорец на възможност. В този прозорец идеята може или не може да бъде широко обсъждана, открито да се подкрепи, пропагандира и да се опита да приложи законодателно. Прозорецът се премества, като по този начин се променя обхватът на възможностите, от „немислимия“ етап, тоест напълно чужд на обществения морал и напълно отхвърлен, към етапа „действителна политика“, тоест той вече е широко обсъждан, приет от масовото съзнание и залегнал в законите.
Това не е промиването на мозъци като такова, а по-фини технологии. Постоянното, системно приложение, което виждаме в момента, ги прави ефективни. Мисля, че вие сами разбирате къде се опитват да ни водят по този път.
За да се разбие технологията на Oвертон или поне да не попаднеш на куката й, трябва да останеш човек, да поддържаш индивидуален начин на мислене и характер, да откажеш да се отдаване на нагнетяването и най-важното – да не нарушаваш собствените си морални принципи.

Всяка форма, в която възприемаме ефирни същности или представлява отражение на представите за тяхната същност, запазени от човека, който ги разглежда в своята памет под формата на прототипи, или израз на езика на образите, които самите ефирни същества използват, за да предадат определени послания на човешкото съзнание. Самите те нямат никаква форма, освен ако ние хората, по недоразумение, не проектираме върху тях предполагаемо възприеманите форми.

Вкратце: новият световен ред на т. нар. “елит” предвижда райски живот за тях, а за робите (чиито брой подлежи и на съкращения) – електронен ад. Такъв сценарий на апокалипсис има и в най-страшните филми на Холивуд, който не е нищо друго, освен таблото за съобщения на този “елит”!

Със сигурност повечето от вас се досещат, че Запад – това означава преобладаването на материални ценности, грижа за собственото тяло. Точно тази загриженост реши да използва глобалистката мафия. Ако искаш да си здрав, да не умреш от глад и да участваш в живота на социума – направи си тест, дай проба от ДНК„ съблюдавай социална дистанция, откажи се от тайните на личния си живот и накрая си направи ваксина, която ще ти обезпечи правото да участваш в икономиката на страната, т.е., да купуваш и продаваш…

Глупостта е за цял живот, особено в българския вариант на една шайка, която тръгна да ни спасява от вируса с цял научен труд по простотия. Тотална измама за глобални глупци и слепци!

Имайки предвид, че преобладаващото мнозинство от „жертвеното стадо” не се бори със съществуващото положение, всичко това може да изглежда като доброволен мазохизъм. В крайна сметка мълчанието е знак за съгласие. Не случайно най-идеалните роби са тези, които дори не осъзнават робството си. По същия начин огромното мнозинство от човечеството не знае, че е източникът на храна за паразитните същества и техните слуги.

С въвеждането на повсеместна компютъризация и дигитализация, както и прехвърлянето на контрола върху дейността на хората към изкуствения интелект, няма да има нужда от националните „елити“ като „междинна връзка“ на глобалното управление. Така че, помагайки на своите господари да установят „нов световен ред“ на Земята, те се приближават и до собственото си унищожение, което е точно зад ъгъла и в условията на тотален електронен контрол, наложен на човечеството, това ще се случи доста бързо.

Защо ли се опитват толкова да впишат съзнанието на хората в една комбинирана виртуална реалност? Защото така вече не е възможно да се разграничат реалните неща от виртуалните и следователно да се вземат адекватни решения. Освен това като по-далечна цел всички решения за хората ще се вземат чрез изкуствен интелект.

Не сме на една и съща лодка както с “дойното стадо”, така и с провъзгласилите се за “пастири”. Ние сме в един и същи ураган, но на различни лодки, в различни посоки!неделя, 7 ноември 2021 г.

Есенциални откровения

 Споделям нещо от най-личните си записки и наблюдения; знае се, че при физическа кончина сребърната нишка се къса и става разделяне на етерното тяло от плътното. Но важното тук е, че в началните дни етерното тяло все още се връща при плътното, макар и вече да не го прониква, а само хвърчи над и около него. То също остава да лети и над гроба, разлагайки се едновременно с плътното тяло. Поради това гробището е нелицеприятно зрелище, изпълнено с етерен отпадък с мръснобял цвят, който привлича и т. нар. “демони”. Ако повече хора можеха да видят това, едва ли щяха да са нужни много аргументи, за да се откажат от този нехигиеничен метод и да възприемат по-оптималния метод на кремация, който възвръща елементите в първоначалното им състояние без ненужния процес на бавно разлагане!


Нашето висше „аз“, за разлика от нас, е напълно наясно с нашите цели, задачи и съдба в този живот. И на определено ниво на развитие на интуицията, ние можем да получим тази информация под формата на мигновено озарение или ярко съновидение, или под формата на гласова информация, чута „случайно“. Всичко зависи от начина, по който нашето висше Аз ще ви даде отговора на зададен въпрос. Но за това първо трябва да поискаме от по-висшето си „Аз“ да ни покаже информация за тази наша съдба.


Този съвременен технофашизъм води до репресивна система, която не допуска никакви форми на дисидентство. Това само говори, че противопоставянето ще е свирепо. Озовахме се в антиутопията, за която писаха Оруел и Бредбъри, концентрацията на “пари-сила-контрол”, т.е. глобалната тирания. За съжаление опциите, с които разполагаме, не са много. Време е за истината. Тази абсурдна система, която доведе планетата на ръба на екологична катастрофа, повече не може да съществува. Наблюдаваме нейната агония.


Стигна се може би до последния етап на изкукуригалата матричка, в който хората не са нужни. Банките сами си печатат и дават пари и елиминират най-важното звено на живота – хората, за които, с цел да не пречат, е организиран този нов “Аушвиц” от вирусен тип!


Доста е трудно един изследовател да построи собствена картина за света без да е прочел множество трудове. Такъв човек се опитва да изгради сградата на своята картина на света без фундамент. А сграда без фундамент е импровизирана колиба, която ще бъде взривена от първия силен импулс от егрегорния “вятър” (Матрицата ще го организира, бъдете сигурни!), а човекът ще остане сред купчината умствен боклук, дезориентиран и не разбиращ в какво да вярва и върху какво да гради живота си…


Всеки егрегор се основава на енергията на масите апологети, земните жреци и с участието на материални и нематериални представители на разни цивилизации, които също участват в структурирането на егрегори, дават им необходимия дизайн, последователност и функционалност, за да получат необходимите материални, умствени и енергийни ползи. В тяхно подчинение са всички видове земни науки, финансови и политически институции по цял свят, както и материално-техническите устройства за масово събиране на енергия и влияние върху съзнанието на хората в пределите на земята. Това означава, че земята е просто осеяна с всички видове ментални устройства на биотехнологично ниво, недостъпно за нас, тъй като е ограничено от “науката”.


Факт е, че народите като нашия имат еднакво развити и двете полукълба на мозъка. Имаме еднаква степен на абстрактно и образно мислене. Какво дава това? Способността да се обобщава много. Методологическа мисъл. Именно това най-много плаши илюминатските кланове. Те разбират, че по своята природа по отношение на работата с информация ние надминаваме не само техните хибриди, но и самите Анунаки. Нашите образи са ярки и не могат да бъдат разрушени чрез онези мисловни форми, които могат да възпроизвеждат получовеците-полурептилите. Това предполага, че по отношение на образното въздействие върху реалността ние сме много по-силни от тях. Просто още не знаем това. Когато ни се сведе какво всъщност сме, ерата на илюминатите ще приключи. Именно поради тази причина нашият и подобните му народи се унищожават примитивно, цинично и подло…


Има една категория хора, възпитани в духа на продажни роби на едрия капитал, учейки по учебниците на ционисткия олигарх Сорос. Така че единственият Бог, на когото се покланят, са парите и богатството. Същият „златен телец“, чиято статуя се намира на Уол Стрийт в Ню Йорк. И всичко това за пореден път доказва, че паразитните „ценности“ на западната цивилизация се налагат на народите като нашия отвън. А да приемат тези „ценности“ на хищници-потребители, превръщайки се в роби на „златния телец“ могат само истински дегенерати. Така че те са “от тези същите ГОИ”, които доброволно служат на сатанинската система, без значение с какви добри цели и външни маски прикриват истинската си същност.
вторник, 3 август 2021 г.

Есенциални откровения

 Не е тайна, че тъмните отдавна имат за цел пълно подчинение на човешката воля на демоничния свят. И ако за обикновените хора използват банално сплашване и ласкателство, то за представителите на световния „елит“ възможностите на „моркова и пръчката“ се превръщат в богатство и власт над обикновените хора, но в замяна на това се изисква пълно подчиняване на волята на йерархията на планетарния демон и безмълвно изпълнение на всякакви команди. Ето защо „овчарите“, които карат „стадото“ в руслото на „новия световен ред“, също са роби на демоничния свят. От друга страна, генетичните експерименти на “господарите” и многовековният контакт с представители на тъмнината ги превръщат в истински нечовеци, в които само външния вид е останал човешки.

Времето на средновековните религии е отминало. Сега е различна ера. Време е не да вярваме в Бог, а да го познаваме и да си сътрудничим с него. Всеки човек трябва да е наясно, че е част от Твореца, неговата проява в нивата на Сътворението

Част от т.нар „учени“, подхранвани чрез подходящата система на стипендии, умишлено обслужва интересите на паразитната система, представляват типична версия на нейните корумпирани слуги.
Именно тези корумпирани малки душички защитават интересите на транснационалните корпорации, активно популяризират уж „безобидността на ГМО“ и се борят с конкурентите на фармакологичната транснационална мафия в лицето на народна медицина, хомеопатия и др. направления, които за разлика от съвременната фармакология водят до изцеление от самите болести, а не до временно „заглушаване” на техните симптоми. И това не е изненадващо, защото фармакологичните корпорации трябва да имат редовни клиенти сред хроничните пациенти, за да могат уверено да продължат да пускат на пазара своите продукти. По същия начин се бранят интересите на горивните и енергийните транснационални компании и други сегменти от т.нар. “световно правителство”

Поелият по пътя на духовното развитие, бидейки привидно законен гражданин на обществото, въпреки това е бунтовник на фин план, ежедневно извършващ подривна работа срещу Матрицата чрез лична духовна практика. И там, където един премине към свободата от матричния живот, там ще преминат и други духовни “партизани”

Задавали ли сте си въпроса – как може да убие холограма? Но ако си спомните как убиха Серж Монаст и неговия помощник, всичко става ясно. Когато и двамата изведнъж претърпяха инфаркт, след като разсекретиха документите за проекта „Син лъч“ и за това, че технически е възможно да се причинят инфаркти с помощта на лъчи, проникващи в човешките гърди. Между другото, има дори такова нещо като бойни холограми. Вярно е, че официалните документи имат предвид някои храсти или дървета, създадени холографски и скриващи местоположението на военни части

Припомнете си неотдавнашните събития с пожарите. Милиони хектари изгорена гора по света – Сибир, Бразилия, Гърция, Португалия. Това са местата, които посочих по памет. Всички тези пожари не бяха случайни, те бяха организирани. За какво? Както знаем, при изгарянето се отделят много сажди и въглероден окис. Саждите са въглерод, който е много електропроводим. Мисля, че световното правителство сега презарежда небето над нас, а може би наночастиците се създават точно в атмосферата. По друг начин не мога да обясня изгарянето на милиони хектари гора. Целта, превъзхождаща печалбите от тази гора може да бъде само целта да се упражнява власт. Тотален контрол. Жаждата за власт обикновено надделява над страстта към сребролюбието

В контекста на разсъжденията ми за наночастиците и събраните на базата на тях схеми за въздействие вътре в телата на хората става ясно как ще се упражнява властта на тъмните хакери, и как техните верни слуги ще принудят хората да се подчинят на всичко това. Тук има съществена разлика с предишните манипулирани хора. Те са бивали принудени да се покланят на идолите, заплашени с различни мъки и изтезания. Сегашните хора ще почувстват тази принуда не отвън, а отвътре. Те ще трябва да се борят основно със себе си, само за да не се подчинят на тъмните хакери!

Конфиденциалността на имплантирания човек изчезва до края на живота му. Може да се манипулира по много начини. Използвайки различни честоти, тайният контролер на това оборудване може дори да промени емоционалния живот на човек. Той може да стане агресивен или летаргичен. На сексуалността може да се повлияе изкуствено. Мисловните сигнали и подсъзнателното мислене могат да бъдат прочетени, сънищата се виждат и дори се предизвикват, всичко това – без знанието или съгласието на имплантирания човек.
По този начин можете да създадете перфектния кибер-войник. Тази секретна технология се използва от военните в някои страни от НАТО от 80-те години на миналия век, когато цивилни и учени изобщо не чуват нищо за нея

Спомняте ли си големия шум около евентуална трета световна война в Сиатъл? Прогнозите на “Симпсъните” и други подобни? Режисьорът на тази мултипликация е масон и вмъква улики за плановете на световния елит в своите карикатури. Така и за коронавируса също беше „предсказано“. Това не се прави за предсказания. В английския Интернет това се нарича “Прогнозиращо програмиране”. Тоест, целта на всички тези послания е да се подготви населението за вече планирани събития и най-важното – да се програмира нужната реакция на населението на тези събития. Например, те показват огнище на епидемия, обхващаща цялата планета, след което те въвеждат съобщения, че единственият изход от тази ситуация е ваксинирането на цялото население на планетата, както и биометрична идентификация на цялото население, включително дивите племена в Африка. Въпреки че последното изглежда абсурдно, благодарение на програмирането чрез телевизията, то ще изглежда изключително необходимо за населението.
Изводът е: събудете се! Вас просто ви програмират чрез телевизионните кутии. Нивото на оглупяване шокира дори мен. Такъв сценарий като този е бил планиран още преди години. Всичко се развива по сценарий. И в него мнозинството хора имат ролята на редови овце, които ще бъдат закарани до желаната от овчарите “кошара”

Готови ли сме за роботизацията на човечеството и пълното премахване на личния живот, включително свободата на мисълта? Колко от нас биха искали да предадем целия си живот, включително и най-тайните си мисли на “големия брат”? Има обаче технология за създаване на тоталитарен Нов световен ред. Съществуват скрити неврологични комуникационни системи за противодействие на независимото мислене и за контрол на социалната и политическата дейност в интерес на користните частни и военни интереси

В организмите на хората се извършва сеитбата на наночастици и нановлакна. Остава само да се включи същия този “Син лъч” (Blue beam project), описан още преди време, така че те активно да се разделят и размножават и да организират синтетични проводими структури вътре в нас. Това е истинската причина за инсталирането на 5G технология и изстрелването на 20 000 сателита над нас. В нас “монтират” с помощта на тези наночастици паралелна нервна система! Изграждат се електрически вериги за извършване на неизвестна за нас функция. Те просто ще включат такава програма, която ще се излъчва вътре в човека, където мрежата от наночастици ще работи като антена и ще повлияе на тялото.

Отварянето на чакрите, третото око и други “ширпотреби” няма да помогнат за постигане на просветление. Това е просто игричка за ума.⠀
Това, което сме ти и аз, е Осъзнаването, съвършеното и чистото. То никога не може да стане по-добро или по-лошо

Пропагандата на насилие, култът към “Златния телец”, безразборния секс, алкохолизма допринасят за програмирането на представите на хората за хищническо и агресивно отношение към света, пристрастяване и робство пред технократския свят. Всички тези „ценности“, наложени от технократския свят, са тези „струни“, чрез които животът на хората е регулиран и тяхното поведение се манипулира

Хората, въоръжени с определена апаратура или психически способности (например хипноза), могат неусетно за нас да манипулират поведението ни. Манипулацията, идваща от същности от паралелни светове е още по-фина и незабележима. Тя се основава на предсказуемостта на реакциите на чувството ни за собствена значимост при определени стимули.
С развитието на енергийния потенциал на човек се увеличават хоризонтите на неговото съзнание и той е в състояние да противодейства както на специалната техника, така и на субекти от други светове. В този случай първата стъпка към „събуждането“ на потенциала е отхвърлянето на робската зависимост от чувството за собствена значимост. Именно този трик избива почвата изпод краката на манипулатори от всички видове и отваря пътя за истинска свобода за човека.неделя, 20 юни 2021 г.

Есенциални откровения

 Ако на първите нива от играта съзнанието се окаже много потопено в играта с материални „играчки“, то на следващите човекът, надарен със съзнание, започва да открива световете на своята вътрешна вселена и осъзнава необходимостта да работи със собственото си съзнание.

Истинският интерес към златото и прякото указание към робите за неговото събиране и натрупване ни дава всички основания да предположим, че племенният бог на евреите Яхве-Йехова има най-прякото отношение към ануннаките, особено след като в Тората той ясно говори за себе си в множествено число, като т. нар. елохими, които внедряват на Земята „библейски проект“ за поробване на човечеството: „И Господ каза, ето, Адам стана като един от нас …“ (Битие 3:22)…

Всеки човек има способността да прави разлика между истината и лъжата. И те са свързани с нашето висше „Аз“, същата тази „искра на Бога“, гласът на която е нашата интуиция. Слушайте интуицията си и чрез сърцето си, а не чрез ума си филтрирайте информацията, която идва до вас с помощта на контролираните от тъмните медии. Вярвайте само на сърцето си, а не на „гласовете“, възникващи в ума, защото вече има технологии, които не само могат да причинят такива гласове в главата ви, но и да внушат мисли, които можете да объркате със собствените си. Именно така много хора бяха принудени да се самоубият и да извършат престъпления. Следователно, не следвайте импулсивно агресивните мисли и желания, които не са характерни за вас, а в тези случаи мислено задайте въпроса откъде идва такава мисъл. Всичко, което не идва от сърцето ви, не е ваше, а резултат от проектиране на виртуална реалност върху вашето съзнание.

Матрицата в лицето на шоубизнеса създава много привлекателни образи – капани за внимание, натискане на определени бутони у хората, принуждавайки ги да станат съпричастни, да плачат или да се страхуват, за да подхранват енергично нейните егрегори. Но всеки навлязъл в духовната практика вижда тази дейност, останала скрита от останалите и не участва в тези капани, избягвайки загубата на енергия или прекомерното хранене на астралното тяло, което води до емоционална нестабилност.

Желанието за власт и богатство е сред именно тези най-важни „кукички“, на които повечето хора бяха хванати от матрицата на паразитния свят. Възприемайки тези „куки“ като истински сили, хората ги подхранват със своята енергия, укрепвайки паразитната мрежа. Но колкото повече хора прекарват живота си не в безкрайното преследване на тези „примамки“, а го посветят на търсенето на истинската му цел, пробуждането на съзнанието и разкриването на способностите, които притежават от раждането, толкова по-слаба ще стане цялата паразитна система.

Самонаблюдението е важен елемент в практиката. Проследявайки веднага или постфактум какви етерни, астрални или ментални форми временно превземат съзнанието, практикуващият постепенно престава да се идентифицира с тях и изяснява своята същност в дълбочина, подобно на огледало, което отразява тези форми, като същевременно то остава непроменено

Не се ли чудите защо в рамките на християнската концепция всички хора се наричат „Божии раби“? Факт е, че робството е в основата на паразитната цивилизация и всъщност на цялата демонична паразитна система, която стои зад проекта за създаване на аврамичните религии и финансовата система на лихвения процент. Но тези сили нямат нищо общо със Създателя на нашата вселена

Мисълта за “съвършенство” и “абсолютизация” е само ментална форма, внушавана от негативните сили и е добре да има разтъждествяване с нея!

В основата на проекта за поробване на човечеството слугите на тъмните използват най-вече лихвения процент, а оттам и създадената на тази основа паразитна световна финансова система. Именно тя е основното ядро на съществуването на всички проблеми на съвременното човечество и благосъстоянието на социалните хищници, които го експлоатират и ограбват.
Паразитната световна финансова система съществува за сметка на лихвения процент. Тя също така организира периодично финансови кризи, за да вкара хората в още по-големи дългове към системата.

Апологетите на матричните установки не спират да изричат своите наизустени басни, но същевременно са безкрайно далеч от изкуството да ги направят поне отчасти правдоподобни!

Бързо придобитата сила не е на добре. Обикновено с нея искат да ви “купят” недружелюбни егрегори, за да ви покварят духовно. Ето защо, ако сте тръгнали по пътя на духа, подгответе се за дълга, сериозна работа, преди да се появят каквито и да било резултати, които можете да считате за лични постижения.

Много от нашите „блага на цивилизацията“ всъщност се оказват истински „троянски кон“ и човек може напълно да се досети: от кои точно „данайци“ е направен този „дар“ за човечеството под формата на налагане на технологичен път на развитие

Илюзорната свобода ни прави зависими от мнението на други хора и от всичко, което те смятат за правилно или грешно, лошо или добро. Това е „игра“ на тъпотата, глупостта и ограниченото възприятие, която ни се налага от детството и ни задължава да играем по правилата на другите. Но тези, които определят въпросните правила, не са хората около нас. Повечето хора, колкото и велики и безпогрешни да изглеждат, са същите покорни и слаби жертви на обстоятелствата, които тъмните същности от други светове използват като глупави и безмозъчни „дойни крави“ по отношение на храненето им с енергия. Именно за това са необходими всички кавги, омраза, вражда, презрение и недоверие – защото загубилият вътрешен баланс човек „разпръсква” своята жизнена енергия в заобикалящото пространство, която веднага се превръща в храна за други същества.

Имайки като цяло безконфликтно подсъзнание, не изпитвам угризение, смятайки някои хора за “редови овце”. В същото време е разбираемо, че тези герои, разбира се, са непросветени части от съзнанието, в дълбините на които има и изначална искрица, но засега тези хора предпочитат дълбок сън в реалността на Матрицата, а въпросите за духовната свобода ще ги интересуват след много въплъщения.неделя, 16 май 2021 г.

Есенциални откровения

 Само дегенератите могат да имат идеята да създадат електронно общество, контролирано от един център на Земята. Те мислят само за силата и за получаването на всякакви удоволствия. Простата истина не достига до илюминатите: ако човечеството престане да се развива, тогава тази беда ще ги удари първо тях. И между самите демони ще започне такава бъркотия, че цялата планета ще затрепери.

Много поколения философи и учени се опитват да открият кое е първично и кое е вторично: съзнанието или материята. Глупав въпрос! От категорията въпроси кое е било в началото: кокошката или яйцето? Необходимо е хората най-накрая да разберат, че съзнанието е свойство на цялата материя. Това е първото! И второто: необходимо е не само в училищата, но и в детските градини да се обяснява, че енергията е и материална, че всякакви силови полета са материални и следователно имат съзнание.

Когато еднолично разпознаеш мисията си в това въплъщение, за теб става по-лесно – отваря се вид канал в ефирната структура и енергията започва да тече свободно. Пъзелът се е подредил и можеш да живееш нататък. И в това липсва натискът или принудата, които се случват, ако твоята мисия е определена вместо теб от астролог, таролог или друг вид -олог.

Отървавайки се от паразитно-хищническите програми, човекът в действителност се отървава от всичко човешко. В реалността тези хора стават аутсайдери на обществото, което де факто е построено от паразитите-хищници.

Високомерието е чуждо на пробудилия се, защото то се основава на сравняване на себе си с другите. Такъв човек не се сравнява с никого, защото признава уникалността на всяко създание. Но в същото време той вижда, че мнозинството не е наясно със своята духовна уникалност, предпочитайки пред нея шаблонен живот в руслото на “текущия момент” на матричката.

Не е случайно, че идеята за киборгизация и чипизация на човечеството активно се „популяризира“ от трансхуманисти, които дори не подозират за крайната цел на своите господари.
Напълно управляваните киборги ще бъдат идеални воини и работници, в зависимост от програмите със задачи, заредени в тях. И те, според мнението на върха на матричната пирамида просто трябва да заменят онова, което е унищожено от човечеството с помощта на войни, революции, тероризъм, изкуствени епидемии и катастрофи, глад и всякакви отрови.

Има хора, които след известно ровене в езотериката рязко изоставят този егрегор и се отправят към религията. От окултна гледна точка те се опитват да преминат от пети клас в осми, но не разбирайки програмата му, се връщат в пети. Прави впечатление, че след подобен опит са абсолютно сигурни, че знанията в пети клас са достатъчни и няма нужда да учат допълнително, в което убеждават и другите, транслирайки волята на религиозния егрегор.

Какви са мегаполисите на планетата? Разбира се, гигантски концентрационни лагери. Вместилища на умствено сломени, осакатени и абсолютно безсилни хора. За да живеете в града, ви трябват само пари. По дяволите таланти и призвания. Да живее мястото, където плащат повече! Ето го – прост и ефективен механизъм за смъртта на онова, заради което дойдохме на този свят. Всичко се сменя за пари. Дори самият живот…

Когато пътят на поелия към себе си човек преминава през духовно очистване, чрез практиката моделите на социалното програмиране постепенно отпадат, силата на личния дявол е значително ограничена и човекът започва да навлиза в удивително чувство за „аз“, усещайки, че все повече става самия себе си.

Социалните паразити са явление, което има в своята основа и първопричина адския свят на паразитите. Ето защо корупцията и всякаква друга престъпност са толкова непобедими. Всичко това може да бъде победено само чрез поражение на адските паразитни структури, които контролират човешкото общество на съвременния исторически етап.

В света на матрицата внушението на необоснована вина е в голям мащаб, благодарение на което енергията може да бъде успешно изтеглена. Ето защо има специални „прощални” дни, когато потокът от енергия на покаяните хора се влива в матричните егрегори от безкрайната река. Матрицата, както изглежда, казва: “Вие сте виновни за самия факт на вашето съществуване”. (За тази цел, между другото, в религията е измислено понятието „първороден грях”.) Що се отнася до човека на Духа, той не смята себе си за обиден или виновен. И ако някой мисли по различен начин, това по никакъв начин не се отнася до него.

Характерно за придвижването по духовния път е постепенното изчезване от вашия кръг за комуникация на енергийни вампири от всякакъв вид. Ставаш по-чист на ефирно ниво, освобождаваш се от комплекса на жертвата, преставаш да резонираш с тях на подсъзнателно ниво и човешките отломки, които те заобикалят сами се извеждат от живота ти.

Глобалистките медии и контролираните от тях “фабрики за тролове” активно промиват мозъка на хората от всички страни, за да насочат гнева на хората към техните собствени национални правителства, които всъщност нищо не решават. Унищожаването на националните държави е една от задачите на глобокрацията за установяване на “нов световен ред” – на планетарно състояние на тотален контрол, в което частта от човечеството, оцеляла в изкуствено създадени катаклизми и войни, ще бъде подготвена за съдбата на чипирани биороботи и киборги, напълно контролирани от волята на тъмните от задкулисието.

Добре е да се размишлява и практикува в уединение, така че да няма вмешателство от страна на ауричните полета на другите. А след това идва и влизането сред социума, където сблъсъкът с матричката проверява силата на духовното ядро!

Поддръжката на постоянна “буря от мисли” води до затваряне за проявите от ефирния свят, опитващ се да достигне до вас чрез телепатия, видения и “моментни вдъхновения”!неделя, 28 март 2021 г.

Есенциални откровения

 Единици разбират същността на Вселената и се опитват да предадат това знание на човешката цивилизация, но малко хора искат да го разберат, а и дори го смачкват съгласно доктрината на Алън Дълес:„И само малцина ще предполагат или дори разбират какво се случва. Но ние ще поставим такива хора в безпомощно положение, ще ги направим за посмешище, ще намерим начин да ги оклеветим и да ги обявим за измет на обществото”

Препоръчително се да се отървете от излишните материални неща и да не събирате нови. Това се дължи на факта, че всеки материален предмет има копие в ефирния свят, което се записва в подсъзнанието на собственика и прави фините му тела по-тежки. Колкото повече неща притежава човек, толкова по-тежка е енергийната му структура, изпълнена с куп етерни и астрални копия на тези предмети, които след физическия край ще привлекат такъв човек в света, съответстващ на тази тежест. По-доброто е да си концентриран над чистотата и лекотата на фините си тела, затова и е безполезно да събирате „земни съкровища“.

Имало е цивилизации, които не са се занимавали с натрупването на материални блага. И така цялата им енергия е била изразходвана за саморазвитие и творчество. Сега сме точно обратното. Само малцина са в състояние да се откажат от болното усещане за притежаване на материалното и властта в полза на творческия процес на създаване.

Ако с определена периодичност мислите едни и същи мисли, тогава, в зависимост от тяхната природа ви подтикват към нещо по-низши или по-висши сили. По-точно казано, тези мисли не ги мислите вие, а те мислят вас – чрез менталния ви апарат.

Много търсачи на духа, пробвайки се в окултната наука, излизат от пътя под въздействието на поредица от мощни отрицателни събития в живота си, на които Матрицата в определен момент подлага всички, които се осмелят да се отклонят леко от матричните установки. Религиозният егрегор, чието присъствие неизбежно седи в подсъзнанието, нервно реагира на навлизането в окултния светоглед и в този случай той може да пее песни за „небогоугодността“ на подобни дейности, в резултат на което търсещият дух напуска пътя незнайно за какъв период. Правилното поведение тук ще бъде спокойствие, издръжливост и временно спиране на практиката, докато бурята се успокои.

Ученията, внедрени от илюминатите насаждат вяра в това, че Вселената се управлява от капризен и непредсказуем Бог – който наказва за греховете и изисква съвършенство и смирение. И много гурута са станали външни отражения на такъв образ на Бога. Те са събрали такива богатства и власт, получени от “учениците” си, че вече претендират, че са от родата на Бога или че са получили власт и енергия непосредствено от Бог!

Добре е да осъзнаете, че ВСИЧКИ религии, включително средствата за контрол, искат да гледате някъде навън за “спасение”, да отдадете силата си на външни божества. Не слушайте какво ви говорят – гледайте какво вършат – това е доказателството.

Всяка форма на фанатизъм е характерен признак на дегенеративен процес, стартиран в умовете на хората от силите на паразитната система. Тя се нуждае от послушно и тъпоглаво „дойно стадо“, което лесно би повярвало на всякакви глупости, произтичащи от „овчарите“ на тази система. Защото без цялото това объркване човечеството ще осъзнае какво всъщност се случва и как паразитите източват жизнената енергия на хората и използват за собствени цели способностите на човешкото съзнание да влияе на реалността.

Понякога матричен егрегор изпраща съвет в съзнанието на човек: “Направи го. Необходимо е.” Но човекът, практикуващ самонаблюдение, ще разкрие този вътрешен глас и ще попита: “Защо трябва да го правя?” Какво ще каже егрегорът: “Трябва и това е!” Логика, аргументи, къде сте, а ?! Следователно, след такъв отговор въпросният човек може да пренебрегне този съвет, което ще бъде стъпка към посвещаването.

Известни са много случаи от историята на използването на лихварство от някои корпорации, което сега завоалирано се нарича „кредитиране с процент“, за да се овладее контрола над държавата или дори над цели регионални цивилизации (справка – Орионската империя!), за да се получи господство над тях и всъщност да се обогатят за тяхна сметка.

Повечето хора много рядко правят корелации между своите действия, думи, мисли и събитията от заобикалящия свят. Те не виждат причинно-следствените потоци, течащи наоколо, не забелязват знаците (а ако дори забележат, тогава това е просто повод за забавление). За разлика от тях малцина внимателно наблюдават света, проследявайки дори най-малките събитийни смущения в Матрицата, подобни на пулсации по повърхността на причинно-следственото езеро, които са реакция на процеси в тяхното съзнание и подсъзнание, а също така четат лесно знаци, изпратени от техния водещ мисловен егрегор.

Съвременната цивилизация, поддавайки се на системата от фалшиви познания и паразитни „ценности“, наложени ни от враждебна сила, е твърде увлечена от играта на материалност и консуматорство, което доведе до изкривяване на съзнанието и едностранчиво развитие. А играта на Матрицата на паразитната система на „господар и роб“ се оказа толкова завладяваща за неразвитите съзнания, че те напълно забравиха с каква цел са дошли на този свят.