неделя, 25 август 2013 г.

Ограниченията са задънена улица

- Наистина усещате какво най-много ме вълнува, Монахо – доволно каза гостът – Неизменната ми цел е да надмина по познания моите предшественици в тази околия !

- Ако винаги ни се удаваше да осъществим изцяло желанията си щяхме да изпитваме пагубното чувство на преситата – кратко отговори Монахът. – Заповядайте чаша чай .

След като отпиха от чашите , Монахът продължи :

- Вие наистина се развивате добре с познанията тук . Би трябвало обаче да пообиколите малко и извън околията , да се срещнете с други хора и да предадете след време обменения опит .

Гостът се усмихна леко .

- Подобни пътувания ще усилят чувството за пресита , за което ме предупредихте . Това не е за мен , чувствам се добре и тук .

Монахът поклати отрицателно глава :

- Търсенето на нови хоризонти е в основата на изначално заложеното у всеки от нас . Ако бе възможно човек да живее цял живот между четири стени, сигурно би постигнал идеалното просветление без много трудности . Но доколкото се налага да живеем и с останалите, нужно е да отделим внимание и на контактите си с тях . В противен случай бихте се почувствал в даден момент напълно смазан . Да сравним спиралността на еволюцията с колесница , а проявените съзнания – с конете , които я теглят . Вътре в групата си конят има относителна свобода на избора : да препуска по-буйно или по-умерено, да извие глава надясно или наляво, без колесницата да е застрашена от това. А онзи кон, който избяга от впряга си, ще се наслади естествено на абсолютната свобода за известно време. Но когато се умори и се почувства толкова самотен, че отново пожелае да се присъедини към другарите си, няма да успее да намери пътя и вече никога не ще настигне препускащата напред !

При тези думи гостът видимо пребледня . Когато посегна към чашата с чай , ръката му видимо трепереше . Настъпи неловко мълчание , което бе нарушено отново от Монаха :

- Узрелият трябва да бъде майка и баща на хората, да насърчава честните и добрите, неопитните да подпомага. И имайки знанията – не да спотайва , а да споделя е дългът му ….

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.